Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 32 výsledkov k 27. 11. 2021
Rozbaliť193/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Rozbaliť156/2019 Z. z. - Novela Obchodného zákonníka
Rozbaliť429/2008 Z. z. - Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností
Rozbaliť91/2007 Z. z. - Zákon o európskom družstve
Rozbaliť541/2005 Z. z. - Zákon o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti
Rozbaliť639/2004 Z. z. - Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti
Rozbaliť562/2004 Z. z. - Zákon o európskej spoločnosti
Rozbaliť25/2004 Z. z. - Vyhláška o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra a zoznam potrebných listín
Rozbaliť197/2001 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 27. apríla 2001 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice č. 21/1998 o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území mesta Levice z 27. augusta 1998 s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Rozbaliť119/1999 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach zo dňa 29. októbra 1992
Rozbaliť565/1992 Zb. - Zákon o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva v družstvách
Rozbaliť559/1992 Zb. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným
Rozbaliťp3/c86/1992 Zb. - Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov, v znení zákona č. 30/1978 Zb. a zákona č. 509/1991 Zb.
Rozbaliť313/1992 Zb. - Zákon o udeľovaní výnimiek zo zákazu majetkových úkonov družstiev
Rozbaliť299/1992 Zb. - Zákon České národní rady o státní podpoře malého a středního podnikání
Rozbaliťp3/c46/1992 Zb. - Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a pri inventarizácii hospodárskych prostriedkov pri uplatnení zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v spotrebných družstvách
Rozbaliťr1/c30/1992 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave chyby
Rozbaliť42/1992 Zb. - Zákon o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní nárokov v družstvách
Rozbaliť513/1991 Zb. - Obchodný zákonník s komentárom
Rozbaliť188/1991 Zb. - Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.