Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 180 výsledkov k 20. 1. 2022
Rozbaliť484/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu
Rozbaliť18/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu
Rozbaliť21/2007 Z. z. - Zákon o tovare a technológiách dvojakého použitia
Rozbaliť600/2006 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov o poskytovaní podporných služieb
Rozbaliť635/2005 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú textilné a iné vlákna určené na styk s pokožkou
Rozbaliťr1/c64/2005 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 244/1999 Z. z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť128/2005 Z. z. - Zákon o zrušení Fondu na podporu zahraničného obchodu
Rozbaliť110/2005 Z. z. - Vyhláška o regulácii obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami
Rozbaliť534/2004 Z. z. - Nariadenie o princípoch organizácie veterinárnych kontrol produktov ES
Rozbaliťr1/c173/2004 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 Z. z.
Rozbaliť210/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
Rozbaliť177/2004 Z. z. - Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov
Rozbaliť74/2004 Z. z. - Nariadenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín
Rozbaliť63/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 26/2002 Z. z. o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Rozbaliťr1/c178/2003 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 196/2003 Z. z.
Rozbaliť342/2003 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
Rozbaliť334/2003 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
Rozbaliť235/2003 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu
Rozbaliť230/2003 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA)
Rozbaliť193/2003 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/2002 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim", ktorým sa mení Dohovor o spoločnom tranzitnom režime
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.