Oznámenie č. o3/c34/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 34/1989
Platnosť od 22.12.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembrom 1989.

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

vydalo podľa § 123 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Ústrednou radou odborov výnos z 25. októbra 1989 č. 223-11255-5150, ktorým sa mení a dopĺňa úprava ústredného riaditeľa Československého filmu z 1. septembra 1983 č. 53 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách Československého filmu v znení úpravy z 27. februára 1986 č. 57.

Výnosom sa novo upravuje rozsah platnosti, poskytovanie príplatku cez soboty a nedele a uplatňovanie stupníc mzdových taríf. Výnos nadobúda účinnosť 1. decembrom 1989.

Výnos bol zaslaný ústrednému riaditeľstvu Československého filmu, ministerstvám financií, cien a miezd republík a krajským národným výborom, na ktorých možno doň nazrieť.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.