Oznámenie č. o3/c34/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 34/1989
Platnosť od 22.12.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembrom 1989.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené