Oznámenie č. o4/c17/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 17/1989
Platnosť od 23.06.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobudne účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov.

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov umenia, kultúry a spoločenských organizácií výnos z 1. decembra 1988 č. MK-8607/1988-13 o odchylnom uplatňovaní úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 12. septembra 1984 č. 51-12430-3156 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v znení neskorších úprav.

Výnos nadobudne účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov. V jednotlivých organizáciách nadobudne účinnosť dňom, ktorý podľa podmienok a kritérií určených pre II. etapu programu ZEUMS určí pre organizácie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky; pre organizácie riadené národnými výbormi príslušný krajský národný výbor a Národný výbor hlavného mesta slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.

Výnosom sa zrušuje úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 29. júna 1983 č. MK-4380/1983-13/PaM o odmeňovaní pracovníkov v organizáciách riadených Ministerstvom kultúry Slovenskej socialistickej republiky a organizáciách riadených národnými výbormi s výskumnou a vývojovou, odbornou a metodickou činnosťou, ktorá bola registrovaná v Zbierke zákonov v čiastke 26/1983.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej socialistickej republiky, v organizáciách riadených Ministerstvom kultúry SSR, na odboroch kultúry krajských národných výborov na území Slovenskej socialistickej republiky a odbore kultúry Národného výboru hlavného mesta slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a okresných národných výboroch na území Slovenskej socialistickej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.