Čiastka č. 17/1989 Zb.

Vydaná dňa: 23.06.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
63/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti 01.07.1989
64/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory 01.07.1989
65/1989 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty 01.08.1989
66/1989 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 01.09.1989
o4/c17/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o5/c17/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o6/c17/1989 Zb. Oznámenie o uzavretí medzinárodných zmlúv
o7/c17/1989 Zb. Oznámenie o uzavretí medzinárodných zmlúv
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené