Zmeny dokumentácie o transferovom oceňovaní v roku 2015

Nové usmernenie MF SR o náležitostiach dokumentácie o transferovom oceňovaní prináša bližšiu špecifikáciu obsahu dokumentácie pre daňovníkov, ktorí uskutočňujú transakcie so závislými osobami, pričom vychádza z predchádzajúceho členenia dokumentácie na skrátenú, základnú a úplnú. Obsahové náležitosti týchto typov dokumentácií sú založené na rozlišovaní niekoľkých skupín daňovníkov. Osobitne sa nové usmernenie vysporiadava s povinnosťami vyplývajúcimi pre daňové subjekty uskutočňujúce transakcie s tuzemskými závislými osobami. V tomto ohľade reaguje na rozšírenie osobnej pôsobnosti práva transferového oceňovania, ktoré sa s účinnosťou od 1. januára 2015 vzťahuje na všetky transakcie závislých osôb, bez ohľadu na skutočnosť, či sú tieto transakcie tuzemské alebo cezhraničné. 

Autori: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2016
Dátum publikácie: 23. 6. 2015
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2015 / DÚPP - 11-12/2015
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právoObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Súvisiace odborné články

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené