Transferové oceňovanie: Metódy zisťovania zdaniteľných rozdielov

Súčasťou základu dane závislých osôb je aj rozdiel dohodnutých cien medzi závislými osobami. Rozdiel vznikne, ak pri obchodných vzťahoch sú ceny medzi závislými osobami odlišné od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, ak tento rozdiel znížil základ danealebo zvýšil daňovú stratu. Pri zisťovaní rozdielu sa vychádza z porovnania podmienok, ktoré boli dohodnuté v obchodných alebo finančných vzťahoch medzi závislými osobami, s podmienkami, ktoré by vznikli medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných alebo finančných vzťahoch za porovnateľných okolností, t. j. princíp nezávislého vzťahu. Na zistenie zdaniteľného rozdielu vplyvom transferového oceňovania medzi závislými osobami sa používajú metódy vychádzajúce z porovnávania ceny alebo metódy vychádzajúce z porovnávania zisku. Vhodnosť zvolenej metódy musí byť odôvodnená.

Autori: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2017
Dátum publikácie: 28. 4. 2015
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2015 / DÚPP - 9/2015
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Správa daní a poplatkov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené