Transferové oceňovanie a vybrané transakcie tuzemských závislých osôb

Cieľom príspevku je upozorniť na uplatňovanie princípov transferového oceňovania pri transakciách, ktoré medzi sebou realizujú závislé osoby – tuzemské a zahraničné. Príspevok sa venuje aj základnému vymedzeniu závislých osôb v zmysle vnútroštátnej legislatívy a uvádza vybrané druhy závislosti na praktických príkladoch. V závere poukazuje na povinnosti, ktoré plynú závislým osobám v súvislosti s transferovým oceňovaním.

Autori: Ing. Silvia Karelová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017
Dátum publikácie: 23. 6. 2016
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2016 / DÚPP - 12/2016
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Obchodovanie 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Silvia Karelová

Súvisiace odborné články

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené