1. Daňová povinnosť pri dodaní tovaru

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru vzniká podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH dňom dodania tovaru. Dodaním tovaru sa rozumie prevod práva na kupujúceho, na základe čoho môže nakladať (disponovať) s hmotným majetkom ako vlastník. Daňová povinnosť vznikne v SR vtedy, ak miesto dodania sa nachádza v SR, určenie miesta dodania závisí od toho, akým spôsobom je tovar dodávaný. V prípade, ak dodanie tovaru nie je spojené s jeho prepravou alebo odoslaním, ale kupujúci si ho prevezme priamo u predávajúceho, miesto dodania tovaru je v SR vtedy, keď miesto, kde došlo k prevzatiu tovaru kupujúcim, sa nachádza na území SR.

Autori: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017
Dátum publikácie: 24. 1. 2017
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2017 / DaÚ - 2/2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jaroslava Betáková

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené