Zmena kontrolného výkazu k DPH od 1. januára 2017

Od 1. 1. 2017 sa používa nový vzor kontrolného výkazu k DPH. V kontrolnom výkaze uvádzajú údaje aj platitelia dane (dodávatelia), ktorí prenesú daňovú povinnosť na iného platiteľa dane (odberateľa) pri dodaní stavebných prác, stavby a jej časti, tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak stavebné práce, stavba resp. jej časť, montáž alebo inštalácia tovaru patria do sekcie F „Stavby a stavebné práce“ štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Dátum publikácie: 24. 1. 2017
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2017 / DaÚ - 2/2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace odborné články

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace aktuality

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené