Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z  18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis Text s významom pre EHP

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz: PRIHLÁSENIE

 notebook-epi-pravny-system

Pozrite si výhody
EPI Právnych systémov

 

V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.


Autori

  • Európska komisia

Forma

  • Nariadenie

Celexové číslo

  • 32013R1407

Dátum dokumentu

  • 18. 12. 2013

Dátum uverejnenia

  • 24. 12. 2013

Dátum nadobudnutia učinnosti

  • 1. 1. 2014

Dátum ukončenia učinnosti

  • 31. 12. 2020

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené