Logo S-EPI
S-EPI, s. r. o.
Martina Rázusa 23A/8336,
010 01 Žilina
tel.:+421 41 70 53 777
fax:+421 41 70 53 214
IČO:36 014 991
IČ DPH:SK2020100665
DIČ:2020100665
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 3780/L
 
 

Predaj produktov zabezpečuje:

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
  
  
IČO:31592503
IČ DPH:SK2020449189
Tel.:041/7053222
Fax:041/7053343
Číslo účtu:184196713/7500  Banka ČSOB, a.s.
  
IBANSK77 7500 0000 0001 8419 6713
SWIFTCEKOSKBX

EPI ASISTENT:

+421 41 70 53 777
pracovné dni od 8:00 h do 15:30 h
sluzby@pp.sk 
EPI asistent
 

Objednávky a predaj produktov – CALL CENTRUM:


+421 41 70 53 222
objednavky@pp.sk 
 
Call centrum
 

Predaj a prezentácia produktov

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA:

Západné Slovensko a Bratislava
Renáta Šrámková
+421 905 510 430
sramkova@pp.sk
 
Západné Slovensko a Bratislava
Mgr. Iveta Hančinská
+421 905 524 910
hancinska@pp.sk
 
Západné Slovensko a Bratislava
Martina Henteková
+421 918 451 114
hentekova@pp.sk
       
Západné Slovensko a Bratislava
Mgr. Jana Uková
+421 905 682 201
ukova@pp.sk
  
Stredné Slovensko a Bratislava
Mgr. Josef Juhás
+421 905 478 688
juhas@pp.sk
  
Stredné Slovensko a Bratislava 
Ing. Jiří Nosek
+421 907 703 220
nosek@pp.sk
       
Východné Slovensko a Bratislava
Ľubor Pavlásek
+421 905 800 841
pavlasek@pp.sk
  
Východné Slovensko a Bratislava
Bc. Róbert Čižík 
+421 918 663 348
cizik@pp.sk  

 

Obchodné oddelenie, predaj mediálneho priestoru:


+421 41 70 53 251
+421 918 635 305
inzercia@pp.sk  

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 041 / 7632 130
Fax: 041 / 7632 139
E-mail: za@soi.sk

 

 
 

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené