Výsledky vyhľadávania vo Vestníku MZ SR: 720 výsledkov k 27. 6. 2017
...
Rozbaliť32/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
Rozbaliť31/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
Rozbaliť30/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave
Rozbaliť29/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava
Rozbaliť28/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Rozbaliť27/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej zdravotnej služby Bratislava
Rozbaliť26/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana Prešov
Rozbaliť25/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok
Rozbaliť24/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Rozbaliť23/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
Rozbaliť22/2017 Vestník MZ SR - Dodatok č. 1 k Štatútu pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Rozbaliť21/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Rozbaliť20/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
Rozbaliť19/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava
Rozbaliť18/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR
Rozbaliť17/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava
Rozbaliť16/2017 Vestník MZ SR - Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie verejného obstarávania pre organizácie
Rozbaliť15/2017 Vestník MZ SR - Usmernenie o očkovacích postupoch vykonávaných v inom veku a intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v SR
Rozbaliť14/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Zdravých regiónov
Rozbaliť13/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej zdravotnej služby Bratislava
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené