Výsledky vyhľadávania vo Vestníku MZ SR: 769 výsledkov k 22. 6. 2018
...
Rozbaliť28/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice Rázsochy
Rozbaliť27/2018 Vestník MZ SR - Štatút Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Rozbaliť26/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného centra zdravotníckych informácií
Rozbaliť25/2018 Vestník MZ SR - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia
Rozbaliť24/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zlúčení Detskej ozdravovne Zeleznô s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou F.D. Roosvelta Banská Bystrica
Rozbaliť23/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
Rozbaliť22/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH"
Rozbaliť21/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
Rozbaliť20/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
Rozbaliť19/2018 Vestník MZ SR - Štatút na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Rozbaliť18/2018 Vestník MZ SR - Rokovací poriadok na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Rozbaliť17/2018 Vestník MZ SR - Novela výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
Rozbaliť16/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
Rozbaliť15/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
Rozbaliť14/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
Rozbaliť13/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH"
Rozbaliť12/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
Rozbaliť11/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
Rozbaliť10/2018 Vestník MZ SR - Štatút Stálej komisie pre prerozdel'ovanie poistného
Rozbaliť9/2018 Vestník MZ SR - Novela opatrenia c. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené