Výsledky vyhľadávania vo Vestníku MZ SR: 801 výsledkov k 22. 5. 2019
...
Rozbaliť12/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Rozbaliť11/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
Rozbaliť10/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB" alebo „organizácia"
Rozbaliť9/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH"
Rozbaliť8/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
Rozbaliť7/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
Rozbaliť6/2019 Vestník MZ SR - Dodatok k štatútu pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických postupov a terapeutických postupov
Rozbaliť5/2019 Vestník MZ SR - KONCEPCIA ODBORNEJ ČINNOSTI NA PREVENCIU A KONTROLU NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ
Rozbaliť4/2019 Vestník MZ SR - Štatút Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania
Rozbaliť3/2019 Vestník MZ SR - Novela zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov
Rozbaliť2/2019 Vestník MZ SR - Novela usmernenia, o lekárskom poukaze na individuálne zhotovenú stomatologickú zdravotnícku pomôcku na mieru
Rozbaliť1/2019 Vestník MZ SR - Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Rozbaliť53/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB"
Rozbaliť52/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
Rozbaliť51/2018 Vestník MZ SR - Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Rozbaliť50/2018 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie na zriaďovanie, prevádzku a činnosť poradenských centier ochrany a podpory zdravia
Rozbaliť49/2018 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie pre starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu
Rozbaliť48/2018 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie o postupoch používania mobilnej aplikácie s akútnym infarktom myokardu a s náhlou cievnou mozgovou príhodou
Rozbaliť47/2018 Vestník MZ SR - Rokovací poriadok na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Rozbaliť46/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené