Výsledky vyhľadávania vo Vestníku MZ SR: 738 výsledkov k 18. 11. 2017
...
Rozbaliť52/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej liečebne Sučany
Rozbaliť51/2017 Vestník MZ SR - Dodatok č. 1 k Štatútu Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania
Rozbaliť50/2017 Vestník MZ SR - Dodatok č. 1 k Štatútu Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý bol uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 31. januára 2017, čiastka 1-6, ročník 65
Rozbaliť49/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného centra zdravotníckych informácií
Rozbaliť48/2017 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie o postupoch používania mobilnej aplikácie pri akútnom infarkte myokardu a pri náhlej cievnej mozgovej príhode
Rozbaliť47/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb
Rozbaliť46/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
Rozbaliť45/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice
Rozbaliť44/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
Rozbaliť43/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o vydaní Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Nemocnica Rázsochy
Rozbaliť42/2017 Vestník MZ SR - Štatút pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických postupov a terapeutických postupov
Rozbaliť41/2017 Vestník MZ SR - Štatút pre štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy
Rozbaliť40/2017 Vestník MZ SR - ZÁSADY AKREDITÁCIE na uskutočňovanie študijných programov
Rozbaliť39/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb
Rozbaliť38/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného centra zdravotníckych informácií
Rozbaliť37/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
Rozbaliť36/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
Rozbaliť35/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR
Rozbaliť34/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trenčín
Rozbaliť33/2017 Vestník MZ SR - Opatrenie o ustanovení výšky náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené