Výsledky vyhľadávania vo Vestníku MZ SR: 774 výsledkov k 22. 8. 2018
...
Rozbaliť33/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice Rázsochy
Rozbaliť32/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave
Rozbaliť31/2018 Vestník MZ SR - Štatút a rokovací poriadok pre skríning onkologických chorôb v Slovenskej republike
Rozbaliť30/2018 Vestník MZ SR - Opatrenie o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018
Rozbaliť29/2018 Vestník MZ SR - Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Rozbaliť28/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice Rázsochy
Rozbaliť27/2018 Vestník MZ SR - Štatút Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Rozbaliť26/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného centra zdravotníckych informácií
Rozbaliť25/2018 Vestník MZ SR - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia
Rozbaliť24/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zlúčení Detskej ozdravovne Zeleznô s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou F.D. Roosvelta Banská Bystrica
Rozbaliť23/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
Rozbaliť22/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH"
Rozbaliť21/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
Rozbaliť20/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
Rozbaliť19/2018 Vestník MZ SR - Štatút na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Rozbaliť18/2018 Vestník MZ SR - Rokovací poriadok na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Rozbaliť17/2018 Vestník MZ SR - Novela výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
Rozbaliť16/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
Rozbaliť15/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
Rozbaliť14/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené