Výsledky vyhľadávania vo Vestníku MZ SR: 811 výsledkov k 18. 7. 2019
...
Rozbaliť28/2019 Vestník MZ SR - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
Rozbaliť27/2019 Vestník MZ SR - Novela opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2019 č. 07648-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrann
Rozbaliť26/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
Rozbaliť25/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Rozbaliť24/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava
Rozbaliť23/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH“
Rozbaliť22/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
Rozbaliť21/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
Rozbaliť20/2019 Vestník MZ SR - Opatrenie o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019
Rozbaliť19/2019 Vestník MZ SR - Štatút pre tvorbu nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie
Rozbaliť18/2019 Vestník MZ SR - Štatút pre tvorbu nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie
Rozbaliť17/2019 Vestník MZ SR - Štatút pre štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy
Rozbaliť16/2019 Vestník MZ SR - Štatút pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov
Rozbaliť15/2019 Vestník MZ SR - Štatút Transplantačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Rozbaliť14/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice
Rozbaliť13/2019 Vestník MZ SR - Štatút Ceny ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti slovenského zdravotníctva
Rozbaliť12/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Rozbaliť11/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
Rozbaliť10/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB" alebo „organizácia"
Rozbaliť9/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH"
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené