Výsledky vyhľadávania vo Vestníku MZ SR: 744 výsledkov k 24. 1. 2018
...
Rozbaliť58/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB" alebo „organizácia"
Rozbaliť57/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Rozbaliť56/2017 Vestník MZ SR - Novela výnosu, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a zdravotných výkonov
Rozbaliť55/2017 Vestník MZ SR - Novela opatrenia o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na oznamovanie závažných nežiaducich reakcií a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach
Rozbaliť54/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zlúčení Detskej ozdravovne Kremnické Bane s Psychiatrickou nemocnicu Profesora Matulaya Kremnica
Rozbaliť53/2017 Vestník MZ SR - Novela výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca prírodnú minerálnu, pramenitú a balenú pitnú vodu
Rozbaliť52/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej liečebne Sučany
Rozbaliť51/2017 Vestník MZ SR - Dodatok č. 1 k Štatútu Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania
Rozbaliť50/2017 Vestník MZ SR - Dodatok č. 1 k Štatútu Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý bol uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 31. januára 2017, čiastka 1-6, ročník 65
Rozbaliť49/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného centra zdravotníckych informácií
Rozbaliť48/2017 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie o postupoch používania mobilnej aplikácie pri akútnom infarkte myokardu a pri náhlej cievnej mozgovej príhode
Rozbaliť47/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb
Rozbaliť46/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
Rozbaliť45/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice
Rozbaliť44/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
Rozbaliť43/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o vydaní Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Nemocnica Rázsochy
Rozbaliť42/2017 Vestník MZ SR - Štatút pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických postupov a terapeutických postupov
Rozbaliť41/2017 Vestník MZ SR - Štatút pre štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy
Rozbaliť40/2017 Vestník MZ SR - ZÁSADY AKREDITÁCIE na uskutočňovanie študijných programov
Rozbaliť39/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené