Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 12 817 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2001

Z akej minimálnej mzdy sa má platiť mzdové zvýhodnenie za sobotu, nedeľu, nočnú prácu a za sťažený výkon, ak je u zamestnávateľa ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hodiny?

Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Autoservis vystavuje faktúry na firmy. Treba mať súhlas so spracovaním údajov? V prípade, keď autoservis vystavuje faktúry občanom, lebo im rieši aj poistné udalosti a komunikujeme s poisťovňami v ich mene, je potrebné mať od nich súhlas na spracovanie osobných údajov?

Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aký dôsledok budú mať vyplatené dividendy za rok 2016 a 2017 z vlastnej s. r. o., kde konateľ je aj zamestnanec a dividendy budú vyplatené počas obdobia poberania materského a následne poberania rodičovského príspevku?

Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Pedagogický zamestnanec si v evidencii dochádzky, ktorá sa vedie ručne, neuvádza obedňajšiu prestávku a dôvodí to tým, že obeduje počas práce (počas nepedagogickej práce v škole). Zamestnanec pracuje na kratší pracovný čas – nerovnomerne rozvrhnutý a dostáva od zamestnávateľa finančný príspevok na stravovanie zo zdravotných dôvodov. Ako je to s prestávkou? Má zamestnanec po 4, resp. 6 hodinách nárok na 30-minútovú prestávku na odpočinok a jedenie, ktorá sa mu nezapočítava do pracovného času? Nevznikol by problém pre zamestnávateľa pri kontrole inšpektorátu práce, ak nebude mať zamestnanec prestávku uvedenú v dochádzke?

Dátum publikácie: 20. 9. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ako správne zaúčtovať franšízu pri podnikaní (reštauračné služby) - účtovanie z oboch zmluvných strán? Ide o účtovanie licencie, ako aj mesačnej dohodnutej sumy.

Dátum publikácie: 20. 9. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 1992

Spoločnosť je tzv. "Európska spoločnosť". Akými účtovnými postupmi sa riadi táto spoločnosť pri účtovaní? Spoločnosť sa označuje v ORSR - SE, nie je platiteľ DPH a má sídlo spoločnosti na Slovensku. Spoločnosť nemá zamestnancov a subdodávateľsky si zabezpečuje plné právne poradenstvo.

Dátum publikácie: 20. 9. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2018

Športový klub, nezisková organizácia, má zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľníkom boli vyplatené čiastky 10-20 €. Ako sa zúčtujú tieto náklady? Ich max. výška je stanovená?

Dátum publikácie: 20. 9. 2018
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2012

Akým spôsobom účtovať o dotácii z roku 2017, ktorá bola pripísaná na účet súkromnej školy začiatkom januára 2018?

Dátum publikácie: 20. 9. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2016

Ako správne posúdiť zmluvu o spolupráci z pohľadu účtovného a daňového? Je možné zmluvné plnenie realizovať? Ide o pôžičku a úrok z pôžičky, zmluva je ale formulovaná ako vklad spoločníka a mesačná odmena vo výške 2 % z vkladu spoločníka mesačne. Ako správne zaúčtovať úhradu peňažného vkladu, ktorý je návratný?

Dátum publikácie: 20. 9. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 3. 2009

SZČO kúpila v r. 2016 budovu, ktorú bude postupne rekonštruovať v r. 2017. Ako budovu zaradiť do majetku alebo ju zaradiť, až keď bude zrekonštruovaná a skolaudovaná? Ako postupovať s odpismi? Ako správne zaúčtovať v roku 2016 v peňažnom denníku SZČO rekonštrukciu budovy a následne správne uviesť v daňovom priznaní alebo vo výkaze o majetku?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené