Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 11 257 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 10. 2017
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 9. 2011

Škola chce počas letných prázdnin upraviť pracovnú dobu zamestnancom. Pedagogickí zamestnanci pracujú od 8,00 h do 14,00 h s prestávkou na obed a odpočinok a v súlade s pracovným poriadkom majú v počte 2 hodiny nariadenú prácu na doma. Nepedagogickým zamestnancom chce tiež upraviť čas od 8,00 h do 14,00 h. Je možné, aby v pracovnom poriadku mala uvedené, že chýbajúce hodiny môžu nadpracovať do konca kalendárneho roka, keďže budú mať náhradu mzdy, ako by odpracovali plnú zmenu, ale v dochádzke budú uvedené skutočné časy príchodov a odchodov, čo by nebolo v súlade s pracovnou zmluvou ani podkladom na mzdy?

Dátum publikácie: 16. 10. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Zamestnanec (majster odbornej výchovy na strednej škole) nebol v práci tri dni z dôvodu prípravy a vykonania prvej atestácie podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona o pedagogických zamestnancoch. Musí túto neprítomnosť nejako k dochádzke vydokladovať? Ide hlavne o dva dni prípravy, keďže vykonanie prvej atestácie doložil Osvedčením o vykonaní prvej atestácie.

Dátum publikácie: 16. 10. 2017
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 6. 2017

Zamestnankyňa v štátnej službe má potvrdenie o štátnej službe z obdobia 1. 7. 2002 – 30. 9. 2004 podľa zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, kde jej bolo započítaných celkove 12 rokov odbornej praxe – príplatok za 12 rokov praxe (12 %) podľa § 159b ods. 2 má aj v rozhodnutí o výške a zložení funkčného platu z roku 2004. Môže súčasný zamestnávateľ zamestnankyni uznať 12 rokov praxe (teda 12 %) z tohto obdobia ako služobnú prax podľa § 128 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe?

Dátum publikácie: 16. 10. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2007

Zamestnávateľ má zamestnaných občanov Rumunska, ktorí majú vybavený trvalý pobyt, sú prihlásení do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Môže zamestnávateľ uplatniť nezdaniteľné časti základu dane týmto zamestnancom alebo sú považovaní za daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou a nemajú nárok na nezdaniteľné časti? Budú mať nárok na nezdaniteľné časti za celé zdaňovacie obdobie, aj keď neboli zamestnancami celý kalendárny rok?

Dátum publikácie: 16. 10. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnávateľ zamestnáva predavača na čerpacej stanici, ktorý má podpísanú aj hmotnú zodpovednosť a má priradený druhý stupeň náročnosti práce. Ak uvedený zamestnanec pracuje v nepretržitej prevádzke, má mu ostať druhý stupeň alebo tá skutočnosť, že ide o nepretržitú prevádzku, je dôvodom na priradenie tretieho stupňa?

Dátum publikácie: 16. 10. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Zamestnanec má stanovenú hodinovú mzdu 2,50 € na hodinu. V mesiaci júl odpracoval 68 hodín s dosiahnutou mzdou 170 €. Zároveň čerpal dovolenku 84 hodín s náhradou mzdy 210 €, jeden deň mal pracovné voľno s náhradou mzdy 20 € za 8 hodín a jeden deň mal náhradu mzdy za sviatok 20 € za 8 hodín. Výška jeho príjmu je za uvedený mesiac v sume 420 €. Má zamestnávateľ doplatiť zamestnancovi do výšky mesačnej minimálnej mzdy do sumy 435 €?

Dátum publikácie: 16. 10. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 8. 2006

Zamestnávateľ chce zamestnať zamestnankyňu, ktorá je na rodičovskej dovolenke, na dohodu o pracovnej činnosti. Okrem toho, ak zarobí menej, ako je nejaký priemer, čo sa započítava do dôchodku? Plynú pre ňu nejaké iné nevýhody?

Dátum publikácie: 16. 10. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Dalo by sa všeobecne povedať, že sporiteľovi II. dôchodkového piliera zaniká dňom začiatku poberania starobného alebo predčasného starobného dôchodku účasť na sporení do II. piliera? Touto otázkou sa smeruje k tomu, že do akého obdobia musí zamestnávateľ zobrazovať na výplatnej páske príspevok do II. dôchodkového piliera?

Dátum publikácie: 16. 10. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 4. 2005

Občianske združenie/nezisková organizácia sa venuje športu, predseda a podpredseda je otec s dcérou. Na pracovné cesty používajú svoje auto. Môžu si dávať PHL do nákladov? V internej smernici majú spísané, že využívajú svoje auto na účely občianskeho združenia. Súkromné auto využívajú na presun, keď idú na turnaje, dcéra je krasokorčuliarka.

Dátum publikácie: 16. 10. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Dňa 5. 4. 2017 materská spoločnosť predala svoj 100 % obchodný podiel v dcérskej spoločnosti 2 fyzickým osobám, ktoré sú v dcérskej spoločnosti konateľmi. Obchodný podiel bol vo výške 5 000 € splatený pri založení spoločnosti, pri založení spoločnosti bol aj príplatok na tvorbu RF vo výške 250 €. Ku koncu roka 2016 sa v materskej spoločnosti ocenil podiel metódou vlastného imania. Obchodný podiel sa rozdelil po 50 % medzi tieto 2 fyzické osoby za odplatu po 1 € od každého z nich. Ako má vyzerať účtovanie v obidvoch týchto spoločnostiach? 

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené