Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 14 375 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Zamestnávateľ sa rozhodol darovať ojazdené vozidlá svojim zamestnancom. Je automobil, ktorý sa vyraďuje z evidencie zamestnávateľa a daruje zamestnancovi, považovaný za dar...
Dátum publikácie: 18. 7. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2010

Má škola používať viaceré číselné rady k dodávateľským faktúram a môže túto skutočnosť nariadiť zriaďovateľ organizácii?

Dátum publikácie: 18. 7. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2016

Ako zaúčtovať novoobjavený majetok po jeho predošlom odúčtovaní späť do majetkovej evidencie obce?

Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi služobný byt, ktorý na tento účel prenajíma a hradí plne zamestnávateľ – mesačné nájomné 600 € bez energií. Koľko sa dodaňuje zamestnancovi...
Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2002
Podnikateľ, fyzická osoba, účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. V majetku firmy má nehnuteľnosť, ktorú bude prenajímať. Čo je povinný uviesť v hlavičke pri zadávaní jeho...
Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010
Zamestnanec so súhlasom zamestnávateľa použil pracovne taxík. Predložil na zúčtovanie faktúru, kde je uvedené v anglickom jazyku: faktúra vystavená spoločnosťou XY (sídlo a DPH...
Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 7. 2002

Pri vyúčtovaní pracovnej cesty, v zmysle zákona o cestovných náhradách, má byť daň z ubytovania uvedená vo výdavkoch nocľažné alebo ako nutné vedľajšie výdavky?

Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2002
Vodiči sú zamestnanci a v pracovnej zmluve ako miesto výkonu práce majú uvedené sídlo firmy. V pondelok ráno vyrážajú za prácou po celom Slovensku a v piatok popoludní sa vracajú...
Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 5. 2018
Zamestnanci – vodiči – s 37,5 hod. týždenným pracovným časom pracujú 7 mesiacov (apríl-október) v rovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase pondelok až piatok.Počas zimy – zimná údržba...
Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2018

Môže základná škola neúčelovo viazané prostriedky na darovacom účte prenášať do nasledujúceho rozpočtového roka, a to aj s využitím na kapitálové výdavky?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené