Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 12 436 výsledkov
...
Dátum publikácie: 12. 2. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločník s. r. o. si od vlastnej spoločnosti požičal finančné prostriedky. Na základe rozhodnutia VZ mu bola pôžička odpustená. Spoločnosť zaúčtuje odpustenie dlhu na účet 546, pričom tento bude pripočítateľnou položkou k DZ. Má spoločník ako fyzická osoba odvodové povinnosti voči ŠR a zdravotnej poisťovni?

Dátum publikácie: 12. 2. 2016
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Môže zamestnávateľ uzatvoriť pracovnú zmluvu so starobným dôchodcom?

Dátum publikácie: 12. 2. 2016
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 1992

Zamestnávateľovi bola doručená dohoda o zrážkach zo mzdy z nebankovej spoločnosti. Zamestnancovi musí zostať na výplatu životné minimum alebo 60 % životného minima? Zamestnanec je slobodný, bezdetný.

Dátum publikácie: 12. 2. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Zamestnávateľ zamestnáva cca 80 pracovníkov a vzniká mu povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím (80 x 0,032 = 2,56 zaokr. 3 zamestnancov).

Keďže takýchto zamestnancov nezamestnáva, má 2 možnosti:

  1. zadať zákazku chránenej dielni alebo pracovisku,
  2. odviesť platbu do ŠR.

1. Je priložený výkaz správny pre rok 2015, a treba ho vyplniť do 31. 3. 2016?
2. Je priemerná cena práce za rok 2014, ktorá sa použije pri vyplnení priloženého výkazu, 1 132,96 €?
3. Ak je suma odobratia služieb od organizácií, ktoré majú štatút chránenej dielne, resp. pracoviska, vyššia ako 3-násobok povinného odvodu, akú sumu uviesť vo výkaze v časti C3?

Dátum publikácie: 12. 2. 2016
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 6. 2013

Má obec povolené čerpať prostriedky z rezervného fondu na úhradu miezd a faktúr za minulé rozpočtové obdobie?

Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2015

V roku 2015 právnická osoba uplatňuje 80 % daňové výdavky na PHL, ako aj na odpisy u starých áut. V roku 2015 kúpila nový osobný automobil a rozhodla sa, že u tohto automobilu si bude uplatňovať 100 %PHL, bude viesť knihu jázd a bude si uplatňovať 100 % daňové odpisy. Môže takto právnická osoba postupovať? 

Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Autor: Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Týka sa transferové oceňovanie aj fyzickej osoby – živnostníka a s. r. o., v ktorej je tento živnostník 100 % vlastníkom? Ide o závislý vzťah? (Fyzická osoba predáva tovar do s. r. o.)

Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Autor: Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť si prenajíma auto od poľskej firmy, ktorá je platiteľom DPH v Poľsku. Fakturuje mesačne prenájom bez DPH. Auto sa využíva na prácu v Slovenskej republike. Tuzemská spoločnosť je platiteľ DPH v tuzemsku. Má povinnosť túto službu samozdaňovať alebo to nie je predmetom DPH?

Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Autor: Ing. Jana Barčíková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ako má FO - nepodnikateľ zdaniť príjmy (zisk) z obchodovania (nákup/predaj) s akciami na českej burze CP, ktoré realizuje prostredníctvom účtu v banke ČSOB?

Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2013

Konateľ v s. r. o. vykonáva svoju funkciu bez nároku na odmenu za svoju činnosť. Počas určitej doby nebude môcť vykonávať svoju funkciu. Je predpoklad, že cca po 8 mesiacoch bude môcť túto funkciu znovu vykonávať.

Existuje nejaká možnosť pozastavenia výkonu funkcie konateľa, alebo sa musí konateľ odvolať a potom znova vymenovať?

Počas pozastavenia výkonu funkcie súčasného konateľa potrebuje spoločnosť náhradného konateľa. Aký je najjednoduchší postup pri takejto zmene a aké povinnosti pri takejto zmene vznikajú?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené