Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 13 705 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Zamestnanec, ktorý bol vyslaný z AT, podpíše vyhlásenie na NČZD. Môže si potom v žiadosti o RZD uplatniť aj na manželku NČZD a bonus na deti? Mzdu má vyplácanú v AT, slovenskej...
Dátum publikácie: 22. 3. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Ako sa postupuje pri uplatnení daňového bonusu zo zaplatených úrokov v zmysle § 33a zákona o dani s príjmov? SZČO s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov testuje zdaniteľné...
Dátum publikácie: 22. 3. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2007
Zamestnávateľovi bola doručená zmluva o úvere so žiadosťou o vykonávanie zrážok zamestnancovi. Zamestnávateľ žiadal spoločnosť o predloženie dohody o zrážkach zo mzdy. Banka...
Dátum publikácie: 22. 3. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Dlhodobý hmotný majetok je obstaraný formou finančného prenájmu. Odpisoval sa v 2. odpisovej skupine. Po dvoch rokoch odpisovania sa v 3/2018 zmluva o finančnom prenájme postúpila...
Dátum publikácie: 22. 3. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 2. 2019
Podnikateľ PO, platiteľ DPH, obstaral do svojho majetku byt v panelovom dome od občana na základe kúpnej zmluvy za účelom ďalšieho prenájmu FO nepodnikateľovi. Tento byt začal...
Dátum publikácie: 22. 3. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011
Zamestnanec sa pokúsil o krádež z firmy. Zamestnávateľ sa s ním dohodol, že mu nedá výpoveď, ale určite dostane nejaký trest za to. Môže mu v takomto prípade zamestnávateľ krátiť...
Dátum publikácie: 22. 3. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Občianske združenie, ktoré sa venuje podpore športu, organizuje medzinárodný turnaj, v rámci ktorého poskytuje reklamné služby pre vybrané firmy. Je tiež prijímateľom podielu...
Dátum publikácie: 22. 3. 2019
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Hlavnou činnosťou občianskeho združenia je športová činnosť, organizovanie športových podujatí – futbal, basketbal. Zdrojom financovania podľa stanov občianskeho združenia sú...
Dátum publikácie: 21. 3. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Ak je fyzická osoba podielovou spoluvlastníčkou prenajímanej nehnuteľnosti s bratom a tento účtuje o príjmoch a výdavkoch, ktoré si pri podaní DP FO rozdelia podľa veľkosti svojich...
Dátum publikácie: 21. 3. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Fyzická osoba dostala v roku 2018 príjem z podielových listov investičnej spoločnosti vo výške 63,28 € a bol vyplatený v štyroch pravidelných splátkach bez zdanenia. Z „Potvrdenia...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené