Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 14 352 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 1. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť dostala od svojho dodávateľa z Nemecka dobropis, na ktorom je uvedené "Reklamácia - servis HST portálov". Tieto HST portály vyrába z dodaných materiálov z Nemecka, ale v dôsledku chybne dodaných súčiastok z Nemecka sa museli všetky vyrobené HST portály v r. 2015-2016 skontrolovať a prípadne opraviť. Za túto prácu nemecká spoločnosť zaslala dobropis. Ako sa zaúčtuje tento dobropis?

Dátum publikácie: 23. 1. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Aký je postup pri vyradení zastaraných náhradných dielov na spotrebiče z evidencie? Spoločnosť poskytuje servis domácich spotrebičov a množstvo náhradných dielov je už nepoužiteľných. Ako postupovať pri inventúre na konci roka, ako zaevidovať z účtovného a daňového hľadiska tento úbytok náhradných dielov?

Dátum publikácie: 23. 1. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 7. 2016

1. Ako je to s poplatkom za TKO u právnických osôb - s. r. o?

2. Každá s. r. o., ktorá má sídlo na území obce, je poplatníkom, či len tá, ktorá má zriadenú a zapísanú prevádzku?

3. Je právnická osoba, s. r.o., ktorá má sídlo spoločnosti v rodinnom dome, v ktorom zároveň býva konateľ, poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z. alebo písm. c)?

4. Poplatok obec vyrubí osobám s trvalým pobytom v tomto rodinnom dome a aj právnickej osobe, t. j. s. r. o.?

Dátum publikácie: 23. 1. 2017
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Aký je rozdiel medzi dôležitou osobnou prekážkou povinnou platenou a dôležitou prekážkou v práci nepovinnou platenou? Kolektívna zmluva stanovuje určité prekážky v práci ako povinné, Zákonník práce však v príslušnom paragrafe takúto možnosť nemá, hovorí však, že zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi takéto voľno.

Dátum publikácie: 22. 1. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec má z r. 2015 zostatok nevyčerpanej dovolenky v počte 13 dní. Môže zamestnávateľ preplatiť nevyčerpanú dovolenku, ak si ju zamestnanec nestihne vyčerpať do konca roka 2016?

Dátum publikácie: 20. 1. 2017
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 1992

Zamestnávateľovi bolo doručené rozhodnutie súdu o neplatnom skončení pracovného pomeru. Z rozhodnutia vyplýva zamestnávateľovi povinnosť zaplatiť zamestnancovi nedoplatok na náhrade mzdy vo výške 964,72 € so 6,5 % úrokom z omeškania počnúc dňom 3. 12. 2013 do zaplatenia, čo bude 11. 11. 2016. Ako správne vypočítať výšku úroku z omeškania?

Dátum publikácie: 20. 1. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Má zamestnávateľ do započítanej praxe nepedagogického zamestnanca, záhradníka pre školu, započítať do odpracovaných rokov aj obdobie základnej vojenskej služby?

Dátum publikácie: 20. 1. 2017
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Ako sa vypočíta dovolenka za celý kalendárny rok 2015 hlavného kontrolóra obce pri 10 % úväzku ako aj jeho výška dovolenky z odmeny 102 €/mesiac?

Dátum publikácie: 20. 1. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2013

Akým spôsobom obec účtuje a klasifikuje poplatok prijatý za skládku odpadov?

Dátum publikácie: 20. 1. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnankyni bola doručená výpoveď z nadbytočnosti. Od 1. 6. do 31. 7. 2016 jej plynie dvojmesačná výpovedná doba. Pracovný pomer jej končí 31. 7. 2016. Počas plynutia výpovednej doby sa zamestnankyňa stala práceneschopnou. Kedy končí zamestnankyni pracovný pomer, ak bude práceneschopná dlhšie ako do 31. 7. 2016? Predlžuje sa výpovedná doba o čas práceneschopnosti?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené