Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 11 913 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 3. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Môže mať učiteľ náboženstva uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, keď jeho úväzok je 1 hodina týždenne?

Dátum publikácie: 16. 3. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Má zamestnanec príspevkovej organizácie právo čerpať náhradné voľno za to, že bol na pracovnej ceste napr. 2 dni aj s nocľahom?

Dátum publikácie: 16. 3. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 12. 6. 2008

Zamestnankyňa, ktorá má v pracovnej náplni prevádzku kina, má stanovenú pracovnú dobu nasledovne:

Utorok od 9.00 do 13.30 hod., od 18.30 do 21.30 hod. = 7,5 hod.

Štvrtok od 9.00 do 15.30 hod., od 18.30 do 21.30 hod. = 9,5 hod.

Piatok od 9.00 do 13.30 hod., od 18.30 do 21.30 hod. = 7,5 hod.

Sobota od 16.00 do 21.30 hod. = 5,5 hod.

Nedeľa od 14.00 do 21.30 hod. = 7,5 hod.

Voľno v má v pondelok a stredu, za prácu v sobotu a nedeľu má príplatok. Môže to takto byť? Zamestnávateľ nemá žiadneho ďalšieho zamestnanca, ktorý by ju v týchto zmenách striedal a aby mala po sebe dva dni voľna. V letnom období premieta v letnom kine. Premietanie trvá od 21.00 do 23.30 hod. Má nárok na nočný príplatok?

Dátum publikácie: 16. 3. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

V roku 2017 škola dostala dar 5 000 €, ktoré sa rozhodla použiť na úhradu zemných prác k zhotoveniu bežeckej dráhy. Zemné práce už boli ukončené, faktúru naúčtovala škola na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Zatiaľ nemá škola ďalšie financie na dokončenie bežeckej dráhy.

Uvedenú investíciu môže škola zaradiť do užívania a účtovať MD 021/D 042 a už odpisovať a koľko rokov, alebo to nechať do uzávierky roka 2017 na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku?

Dátum publikácie: 16. 3. 2018
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Mesto založilo neziskovú organizáciu na poskytovanie verejnoprospešných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti. Je nezisková organizácia povinná pri odmeňovaní zamestnancov postupovať podľa zákona č. 553/2003 Z. z., keďže sa na ňu vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z.?

Dátum publikácie: 16. 3. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnanec pracoval na pozícii riaditeľ ekonomického odboru vysokej školy od 2/2013 na základe riadneho výberového konania. Nebol mu priznaný príplatok za riadenie a on nevedel, že je to nárokový príplatok.

Od 1. 4. 2016 do 30. 3. 2017 bol tento zamestnanec poverený zastupovaním kvestora počas dlhodobej PN zamestnanca na tejto pozícii, za toto obdobie mu bol vyplácaný príplatok za zastupovanie.

Od 31. 3. 2017 do 31. 5. 2017 bol tento zamestnanec poverený výkonom kvestora, a zároveň odvolaný z funkcie riaditeľa ekonomického odboru, bol mu vyplácaný príplatok za riadenie adekvátny tomuto stupňu riadenia.

Od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2017 bol tento zamestnanec poverený výkonom vedúceho ekonomického odboru, pretože sa zmenila organizačná štruktúra a v nej už nie je pozícia riaditeľ ekonomického odboru. Za obdobie od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2017 mu bol priznaný príplatok za riadenie vo výške 50 €.

Má zamestnanec právo nárokovať si spätne priznanie a vyplatenie príplatku za riadenie vo výške 50 € za obdobie od 2/2013 do 3/2016? Je zamestnávateľ povinný mu to doplatiť spätne?

Dátum publikácie: 16. 3. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Je možné zamestnancovi z pokladnice preplatiť nákup, ktorý urobil pre školu a zaplatil to svojou súkromnou platobnou kartou? Do pokladnice dá doklad, čo dostane ako účtenku.

Dátum publikácie: 16. 3. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Obec prijala do pracovného pomeru učiteľku do materskej školy. Do praxe si uviedla, že má okrem ďalších rokov odrobených aj 16 rokov ako vychovávateľka na ZŠ. Je možné započítať tých 16 rokov do odbornej praxe, aby bolo možné ju podľa praxe zaradiť do tabuľky platových taríf?

Dátum publikácie: 16. 3. 2018
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2014

Do akého termínu je potrebné v štátnej príspevkovej organizácii vyrovnať poskytnuté preddavky v decembri 2017?

Dátum publikácie: 16. 3. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Zamestnávateľ (škola) má zamestnanca, ktorého prijal od 15. 1. 2018 na pracovnú pozíciu „pedagogický asistent“. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa odbor učiteľstvo akademických predmetov a robí si 2. stupeň vysokoškolského vzdelania. Keďže zamestnávateľ zamestnanca prijal ako pedagogického asistenta, zaradil ho do 8. platovej triedy ako začínajúci PZ, kde patrí zamestnancovi príplatok za začínajúceho pedagóga.

Je zamestnávateľ povinný spraviť zamestnancovi adaptačné vzdelávanie, ak má pracovnú zmluvu do 31. 8. 2018 a zamestnanec ďalej študuje na VŠ, kde si robí 2. stupeň vysokoškolského vzdelania?

Ak je povinný spraviť adaptačné vzdelávanie zamestnancovi, tak keď je prijatý ako pedagogický asistent a na túto pozíciu spraví aj adaptačné vzdelávanie, bude mu následne platiť aj ako pedagógovi, ak pôjde učiť alebo potom si musí spraviť ešte ďalšie adaptačné vzdelávanie na pedagóga?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené