Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 13 060 výsledkov
...
Dátum publikácie: 14. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Starosta má 5 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2017 a 30 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2018. V novembri 2018 sú voľby do samospráv. Môže byť starostovi preplatená nevyčerpaná dovolenka, ak nebude zvolený na ďalšie funkčné obdobie? Kedy si má starosta požiadať o preplatenie nevyčerpanej dovolenky, akým spôsobom a kedy to má dať prerokovať do zastupiteľstva? Ak by nebol opätovne zvolený, aký je jeho nárok na dovolenku na rok 2018, a teda koľko dní nevyčerpanej dovolenky by sa mu následne mohlo preplatiť?

A ako je to v prípade, že by bol zvolený na ďalšie funkčné obdobie? Prechádza mu táto nevyčerpaná dovolenka do ďalšieho funkčného obdobia alebo nie?

Dátum publikácie: 14. 11. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 12. 2018

Ak starosta nekandiduje vo voľbách na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022, má nárok na odstupné? Ak starosta, ktorý kandiduje v nasledujúcich voľbách, má nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 a vo voľbách uspeje, prenáša sa mu táto dovolenka do nasledujúceho roka alebo mu prepadá, ak si ju nevyčerpá?

Dátum publikácie: 14. 11. 2018
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Môže obec vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady odlíšiť pri paušálnom poplatku poplatníka nasledovne: osoba, ktorá v obci má trvalý alebo prechodný pobyt – sadzba x 365 dní na osobu a rok a pri majiteľoch nehnuteľností, ktorí nemajú v obci pobyt, sadzba x 365 dní na nehnuteľnosť? Teda v nehnuteľnosti, kde majú osoby trvalý pobyt, by platili poplatok za každú osobu a pri chalupároch by bol poplatok vyrubovaný na nehnuteľnosť (samozrejme, ak aj vlastní v obci viac nehnuteľností, poplatok by platil len raz).

Dátum publikácie: 14. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 4. 2018

Môže sa poslanec obecného zastupiteľstva zúčastňovať rokovania počas čerpania materskej dovolenky?

Dátum publikácie: 14. 11. 2018
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 6. 2014

Akým spôsobom zmluvne zabezpečiť činnosť fyzioterapeuta v rozpočtovej organizácii obce, ak jeho právnou formou je slobodné povolanie?

Dátum publikácie: 14. 11. 2018
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Ak poplatník podá voči rozhodnutiu vo veci vyrubenia daní a poplatkov odvolanie a doručí ho obci, ako prvostupňovému odvolaciemu orgánu, kto vykonáva pôsobnosť druhostupňového odvolacieho orgánu? Ktorý zákon o tom hovorí?

Dátum publikácie: 13. 11. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2009

Jedna fyzická osoba má tri s. r. o., v ktorých je sám spoločník a konateľ. Má prenajatú predajňu a chce v nej predávať tovar, ale na všetky tri s. r. o. - teda mal tri ERP, tovar by nakupoval na tri firmy a tiež by ho predával na tri firmy. Je to možné?

Dátum publikácie: 13. 11. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ako správne postupuje z hľadiska účtovania spoločnosť v konkurze? Spoločnosť je v konkurze od 20. 8. 2017, do záväzkov už existujúcich sú pridané záväzky uvedené v registri úpadcu – najmä penále. Aké účty sa použijú k zostaveniu mimoriadnej účtovnej závierky/deň pred vyhlásením konkurzu/, otváracia súvaha = mimoriadnej účtovnej závierke a následne účtovanie v období po vyhlásení konkurzu?

Dátum publikácie: 13. 11. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Je potrebné vystaviť do 14 dní vyúčtovaciu faktúru?

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnávateľ zamestnáva cudzincov z tretích krajín. V zmysle platnej legislatívy je im povinný zabezpečiť a uhradiť ubytovanie. Je hodnota poskytnutého bezplatného ubytovania nepeňažným príjmom zamestnancov a podlieha dani z príjmov, zdravotným a sociálnym odvodom?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené