Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 12 251 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 5. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť účtujúca v jednoduchom účtovníctve sa zaoberá predajom stavebného materiálu. V majetku má osobné aj nákladné autá. Na majetku spoločnosti – osobnom aute, sa stala škodová udalosť. Vznikla totálna škoda na osobnom aute, ktoré už bolo odpísané. Poisťovňa vinníka vyplatila spoločnosti poistné plnenie škody na aute v hodnote 2 000 €. Spoločnosť zvyšné časti havarovaného auta odpredala v hodnote 500 €. Je poistné plnenie vyplatené poisťovňou a suma za odpredaj zvyšných častí havarovaného auta príjmom ovplyvňujúcim základ dane?

Dátum publikácie: 23. 5. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2016

Ako postupovať pri zamestnávaní športovca? Ide o občana maďarskej národnosti, ktorý bude zamestnaný v poľskej spoločnosti, ktorá má sídlo na Slovensku. Športovec bude zastupovať spoločnosť (robiť reklamu) v rôznych iných spoločnostiach. Na základe akej zmluvy by mal byť športovec zamestnaný (sponzorská zmluva, pracovná zmluva...)­? Aké ďalšie povinnosti vyplývajú pre zamestnávateľa? Aké povinnosti si musí splniť potencionálny zamestnanec?

Dátum publikácie: 23. 5. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ako postupovať pri účtovaní a zdanení pohľadávok v jednoduchom účtovníctve (SZČO, platiteľ DPH), ktoré sú neuhradené? Účtovná jednotka mala snahu ich riadne vymôcť aj cez exekučnú spoločnosť, ale buď subjekty nekomunikujú, alebo neexistuje na nich kontakt, ale sú to príliš nízke sumy na súdne vymáhanie - väčšina do 20 do 200 € súhrnne na jedného dlžníka. Ide aj o prípad, že subjekt už neexistuje alebo je pohľadávka staršia ako 4 roky.

Dátum publikácie: 23. 5. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť s r. o. vyrába výrobky z kovu, napr. nakúpi materiál - plechy z nehrdzavejúcej ocele, prípadne železo a do týchto plechov pre zákazníka vypaľuje rôzne tvary, niektoré diely sa ešte ohýbajú, prípadne ešte prechádzajú nejakým procesom. Prenos daňovej povinnosti sa týka aj takýchto výrobkov, lebo pre ňu to už nie je základný materiál, ktorý nakúpi a ktorý sa nachádza v kapitole 72, ale výrobok? Ako postupovať - fakturovať s prenosom daňovej povinnosti alebo nie?

Dátum publikácie: 22. 5. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Bol prijatý na dobu určitú zástup MD a RD inej zamestnankyne od 25. 8. 2016 do 30. 6. 2017, následne bol predĺžený do 30. 6. 2018. Je možné k 1. 7. 2018 uzatvoriť s uvedeným zamestnancom pracovný pomer na dobu určitú, ale už nie zástup RD, pretože uvedená zamestnankyňa sa vracia a vyučujúceho bude škola potrebovať už iba 1 rok, pretože počet žiakov výrazne klesá?

Dátum publikácie: 22. 5. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa – učiteľka – mala k 31. 12. 2014 zostatok 22,5 dňa dovolenky. V roku 2015 bola od 11. 1. 2015 do 5. 9. 2015 na materskej dovolenke, dieťa sa narodilo 22. 2. 2015. Celý rok 2016 čerpala rodičovskú dovolenku. V roku 2017 od 1. 6. 2017 nastúpila do práce. V júni 2017 vyčerpala 22 dní dovolenky, v júli 13 dní, v auguste 10 dní a v septembri 2 dni, spolu vyčerpala 47 dní. Aký má nárok na dovolenku?

Dátum publikácie: 22. 5. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Zamestnankyňa má ukončené VŠ štúdium 2. stupňa v študijnom odbore "Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ" a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky (náhrada 1. kvalifikačnej skúšky). Vykonala rigoróznu skúšku v študijnom programe Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v študijnom odbore Špeciálna pedagogika. Vykonala 2. atestáciu (kategória/podkategória: učiteľ/učiteľ pre primárne vzdelávanie). Za vykonanie rigoróznej skúšky jej bolo priznaných 60 kreditov, ktoré použila na vykonanie 2. atestácie. Ďalších 62 kreditov získala za kontinuálne vzdelávanie určené pre kategóriu učiteľ. Má 20 rokov pedagogickej praxe.

  1. Ako bude zaradená, ak s ňou zamestnávateľ uzatvorí ďalší pracovný pomer na vykonávanie činnosti špeciálneho pedagóga?
  2. Musí absolvovať adaptačné vzdelávanie?
  3. Ak áno, ako bude zaradená po ukončení adaptačného vzdelávania?

Jej súčasný týždenný pracovný čas je 37,5 hod. Max. na koľko hodín týždenne s ňou môže byť uzatvorený ďalší pracovný pomer?

Dátum publikácie: 22. 5. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Súkromná škola kúpila budovu. V rámci toho si vybudovala vlastnú vodovodnú prípojku. Do ktorej odpisovej skupiny má škola zaradiť realizáciu vodovodnej prípojky?

Dátum publikácie: 22. 5. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 6. 2017

Dňa 1. mája sa koná deň otvorených dverí v istej vinárskej firme, ktorá spolupracuje aj s inou firmou. Ako súčasť tejto akcie by mala iná firma prezentovať svoje výrobky (syry) s možnosťou ich kúpy. Nebude takýto predaj v rozpore so zákazom maloobchodného predaja konečnému spotrebiteľovi vo sviatok?

Dátum publikácie: 22. 5. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Do akej odpisovej skupiny sa zaradí výstavba detského ihriska?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené