Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 14 038 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Zamestnávateľ s viaczmennou prevádzkou hradí zamestnancom dopravu do zamestnania, zamestnanci na dopravu neprispievajú. Dopravu využíva viac ako 30 % zamestnancov. Aká výška...
Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 11. 2013
Malá s. r. o. s počtom zamestnancov 18 má povinnosť mať vypracovaný registratúrny plán, prípadne registratúrny poriadok, prípadne, aké sú podmienky na povinnosť viesť tieto...
Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 5. 2004
Spoločnosť plánuje predávať klientom darčekové poukážky na poskytnutie svojich služieb Technickej a emisnej kontroly pre vozidlá. Podlieha predaj poukážky DPH hneď pri jej predaji...
Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018
Tuzemská prepravná spoločnosť má nárok na vrátenie (refundáciu) DPH a spotrebnej dane za pohonné látky z Belgicka. Na aké účty v podvojnom účtovníctve má spoločnosť zaúčtovať nárok...
Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002
Aký nárok na dovolenku vzniká zamestnankyni, ktorá má uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú, ak od 2. 1. 2016 do 26. 8. 2016 čerpala materskú dovolenku a od 27. 8. 2016 do 13....
Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007
Zamestnanec obecného úradu, má viac ako 33 rokov, má 8 dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2017. Je povinnosťou zamestnávateľa preplatiť 8 dní nevyčerpanej dovolenky, keďže si ju...
Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Je možné preplatiť starú dovolenku starostovi v splátkach, nie jednorazovo? Ak je možné preplatiť ju v splátkach, je potrebné zdaniť celú sumu a potom už len v splátkach vyplácať...
Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2005
Spoločnosť súdnou cestou vymáhala neuhradené pohľadávky od dlžníka ešte v roku 2016, v tom roku zaúčtovala aj úroky z omeškania, aj súdny poplatok. V roku 2019 boli spoločnosti...
Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018
Môže spoločnosť použitie osobného automobilu zamestnancami na iné ako pracovné účely fakturovať zamestnancom ako prenájom automobilu na základe zmluvy o prenájme, alebo ide o...
Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2007
Ak sa zamestnávateľ v pracovnej zmluve zaviazal poskytovať zamestnancovi mzdu vo výške 1 400 eur mesačne zloženú zo základnej pevnej zložky a z prémie vo výške 20 % vyhodnocovanej...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené