Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 14 029 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2007
Ak sa zamestnávateľ v pracovnej zmluve zaviazal poskytovať zamestnancovi mzdu vo výške 1 400 eur mesačne zloženú zo základnej pevnej zložky a z prémie vo výške 20 % vyhodnocovanej...
Dátum publikácie: 20. 5. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Občianske združenie v r. 2018 robilo akciu pre deti - MDD - na objednávku mesta. Mesto dalo objednávku na technicko-materiálne zabezpečenie akcie. Občianske združenie vystavilo...
Dátum publikácie: 20. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Príspevková organizácia zriadená mestom má činnosť rozdelenú na hlavnú a vedľajšiu (podnikateľskú) činnosť. Je registrovaná ako platiteľ DPH z podnikateľskej činnosti. Keď sa...
Dátum publikácie: 20. 5. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2011
Spoločnosť A poskytuje služby prepravy stavebného materiálu a zemné práce spoločnosti B, obidve spoločnosti sú platitelia DPH evidovaní v SR. Uvedené služby sú vykonávané na území...
Dátum publikácie: 20. 5. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2002
Zamestnanec má pracovný čas od 7:00 do 15:00 hod. Zamestnancova náplň práce je výkon kontroly subjektov a tieto kontroly vykonáva po 15:00 hod. Započítava sa čas strávený...
Dátum publikácie: 20. 5. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Organizácia - umelecký súbor, je príspevkovou organizáciou štátu pod MK kultúry SR. V zriaďovacej listine je uvedené, že spoločnosť zabezpečuje distribúciu a predaj produktov...
Dátum publikácie: 17. 5. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Zamestnanec používa služobné motorové vozidlo na súkromné účely, platí odvody a daň z 1 % vstupnej ceny auta. Zaradenie motorového vozidla do užívania bolo k dátumu 30. 11. 2011....
Dátum publikácie: 17. 5. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Zamestnanec používa služobné motorové vozidlo na súkromné účely, platí odvody a daň z 1 % vstupnej ceny auta. Pokiaľ v jednom mesiaci používa dve služobné autá na súkromné účely,...
Dátum publikácie: 17. 5. 2019
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Spoločnosť používa na svoje podnikanie osobné auto, ktoré si prenajíma formou operatívneho lízingu. Auto umožňuje používať zamestnancovi aj na súkromné účely. Ako určiť sumu...
Dátum publikácie: 17. 5. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Zamestnanec si chce uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky, spĺňa podmienky. Zaplatené úroky sú vo výške 165,36 € a úver sa začal úročiť dňa 10. 7. 2018, potom výška daňového...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené