Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 750 výsledkov
...
FS - 6/2018
Dátum publikácie: 14. 6. 2018
Číslo: MF/010302/2018-411
FS - 4/2018
Dátum publikácie: 20. 4. 2018
Číslo: MF/010302/2018-411
FS - 3/2018
Dátum publikácie: 23. 3. 2018
Číslo: MF/10386/2018-721
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného výkladu pri zdaňovaní príjmu z plynúceho v súvislosti s predajom virtuálnej meny podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené