Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 716 výsledkov
...
FS - 4/2017
Dátum publikácie: 10. 4. 2017
Číslo: MF/009405/2017-411
FS - 12/2016
Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Číslo: MF/021546/2016-726
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní výkazu o dani z nehnuteľností ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. MF/015062/2016-726 vydalo vysvetlivky na jeho vyplnenie, ktoré sú prílohou tohto oznámenia.

...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené