Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 759 výsledkov
...
FS - 10/2018
Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Číslo: MF/015328/2018-74
Problematika: účtovníctva

OPATRENIE MF SR č. MF/015328/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

FS - 9/2018
Dátum publikácie: 26. 9. 2018
Číslo: MF/13135/2018-74
Problematika: účtovníctva

OPATRENIE MF SR č. MF/13135/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

FS - 9/2018
Dátum publikácie: 17. 9. 2018
Číslo: MF/13416/2018-74
Problematika: účtovníctva

Opatrenie č. MF/13416/2018-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie MF SR MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania a účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

FS - 9/2018
Dátum publikácie: 17. 9. 2018
Číslo: MF/13414/2018-74
Problematika: účtovníctva

Opatrenie MF SR č. MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania a účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

FS - 8/2018
Dátum publikácie: 23. 8. 2018
Číslo: MF/010937/2018-731
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k dani z poistenia ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731 vydalo poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou tohto oznámenia.

FS - 7/2018
Dátum publikácie: 31. 7. 2018
Číslo: MF/010937/2018-731

Vzor daňového priznania k dani z poistenia sa prvýkrát použije pri podávaní daňového priznania k dani z poistenia za prvý kalendárny štvrťrok roka 2019.

FS - 6/2018
Dátum publikácie: 14. 6. 2018
Číslo: MF/010302/2018-411
...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené