Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 713 výsledkov
...
FS - 4/2017
Dátum publikácie: 10. 4. 2017
Číslo: MF/009405/2017-411
FS - 12/2016
Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Číslo: MF/021546/2016-726
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní výkazu o dani z nehnuteľností ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. MF/015062/2016-726 vydalo vysvetlivky na jeho vyplnenie, ktoré sú prílohou tohto oznámenia.

FS - 12/2016
Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Číslo: MF/015062/2016-726

Údaje o dani z nehnuteľností sa predkladajú na tlačive „Výkaz o dani z nehnuteľností“, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

FS - 12/2016
Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Číslo: MF/010175/2004-42

Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické usmernenie.

...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené