Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 710 výsledkov
...
FS - 12/2016
Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Číslo: MF/021546/2016-726
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní výkazu o dani z nehnuteľností ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. MF/015062/2016-726 vydalo vysvetlivky na jeho vyplnenie, ktoré sú prílohou tohto oznámenia.

FS - 12/2016
Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Číslo: MF/015062/2016-726

Údaje o dani z nehnuteľností sa predkladajú na tlačive „Výkaz o dani z nehnuteľností“, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

FS - 12/2016
Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Číslo: MF/010175/2004-42

Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické usmernenie.

FS - 11/2016
Dátum publikácie: 29. 11. 2016
Číslo: MF/020691/2016-721
Problematika: daňová

Ministerstvo financií SR odporúča daňovníkom dane z príjmov pri podávaní daňového priznania využiť odporúčaný vzor tlačiva potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, alebo k dani z príjmov právnickej osoby.

FS - 11/2016
Dátum publikácie: 29. 11. 2016
Číslo: MF/020689/2016-721
Problematika: daňová

Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov oznamuje, že vydalo poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam k:

  • dani z príjmov fyzickej osoby - typ: A (MF/015779/2016-721),
  • dani z príjmov fyzickej osoby - typ: B (MF/015696/2016-721),
  • dani z príjmov právnickej osoby, platné pri podávaní daňového priznania u daňovníka, ktorému posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul po 31.12.2016 - (MF/017084/2015-721).
...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené