Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 687 výsledkov
...
FS - 4/2016
Dátum publikácie: 22. 4. 2016
Číslo: MF/009450/2016-411
FS - 4/2016
Dátum publikácie: 20. 4. 2016
Číslo: MF/011088/2016-73

Metodické usmernenie MF SR č. MF/011088/2016-73 k vzniku daňovej povinnosti a vzniku práva na odpočítanie dane pri uplatňovaní osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru a služby v prípade započítania pohľadávok.

FS - 3/2016
Dátum publikácie: 31. 3. 2016
Číslo: MF/012027/2016-171

Metodické usmernenie o postupe zaraďovania referenčných údajov do zoznamu č. MF/012027/2016-171.

FS - 3/2016
Dátum publikácie: 14. 3. 2016
Číslo: MF/011247/2016-1721

Metodický pokyn MF/011247/2016-1721 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami.

...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené