Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 716 výsledkov
...
FS - 5/2017
Dátum publikácie: 12. 5. 2017
Číslo: MF/013682/2017-441

Metodické usmernenie č. MF/013682/2017-441 k postupu zúčtovania preplatkov vzniknutých obciam a vyšším územným celkom z preddavkov určených na úhradu elektrickej energie, vody, plynu, tepla, periodickej a neperiodickej tlače a nájomného za rok 2016.

FS - 4/2017
Dátum publikácie: 25. 4. 2017
Číslo: MF/11364/2017-732

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11364/2017-732 o uverejnení vzoru tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku.

FS - 4/2017
Dátum publikácie: 10. 4. 2017
Číslo: MF/009405/2017-411
FS - 3/2017
Dátum publikácie: 9. 3. 2017
Číslo: MF/008861/2017-441

POKYN Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/008861/2017-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu

FS - 12/2016
Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Číslo: MF/021546/2016-726
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní výkazu o dani z nehnuteľností ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. MF/015062/2016-726 vydalo vysvetlivky na jeho vyplnenie, ktoré sú prílohou tohto oznámenia.

...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené