Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 774 výsledkov
...
FS - 3/2019
Dátum publikácie: 18. 3. 2019
Číslo: MF/009168/2019-411
FS - 12/2018
Dátum publikácie: 22. 12. 2018
Číslo: MF/015819/2018-352
Problematika: účtovníctva
Opatrenie MF SR č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre...
FS - 12/2018
Dátum publikácie: 21. 12. 2018
Číslo: MF/019153/2018-724
Problematika: daňová
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu vydáva usmernenie, ktorým určuje obsah dokumentácie o použitej metóde na účely zistenia rozdielu cien...
FS - 12/2018
Dátum publikácie: 19. 12. 2018
Číslo: MF/013724/2018-74
Problematika: účtovníctva
Opatrenie MF SR č. MF/013724/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky,...
FS - 12/2018
Dátum publikácie: 19. 12. 2018
Číslo: MF/13418/2018-74
Problematika: účtovníctva
Opatrenie MF SR č. MF/13418/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej...
FS - 12/2018
Dátum publikácie: 19. 12. 2018
Číslo: MF/13417/2018-74
Problematika: účtovníctva
Opatrenie MF SR č. MF/13417/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre...
FS - 12/2018
Dátum publikácie: 19. 12. 2018
Číslo: MF/16648/2018-74
Problematika: účtovníctva
Opatrenie MF SR č. MF/16648/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov...
FS - 12/2018
Dátum publikácie: 19. 12. 2018
Číslo: MF/16715/2018-74
Problematika: účtovníctva
Opatrenie MF SR č. MF/16715/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné...
...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené