Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 657 výsledkov
...
FS - 11/2015
Dátum publikácie: 5. 11. 2015
Číslo: MF/017871/2015-731
Problematika: daňová

Oznámenie MF SR č. MF/017871/2015-731 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením MF SR č. MF/23118/2011-73; platné od 1. 1. 2016.

FS - 10/2015
Dátum publikácie: 31. 10. 2015
Číslo: MF/020929/2015-721
Problematika: daňová

Oznámenie MF SR č. MF/020929/2015-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov platných za zdaňovacie obdobie roka 2015.

...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2015, všetky práva vyhradené