Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 719 výsledkov
...
FS - 5/2017
Dátum publikácie: 12. 5. 2017
Číslo: MF/013682/2017-441

Metodické usmernenie č. MF/013682/2017-441 k postupu zúčtovania preplatkov vzniknutých obciam a vyšším územným celkom z preddavkov určených na úhradu elektrickej energie, vody, plynu, tepla, periodickej a neperiodickej tlače a nájomného za rok 2016.

FS - 4/2017
Dátum publikácie: 25. 4. 2017
Číslo: MF/11364/2017-732

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11364/2017-732 o uverejnení vzoru tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku.

FS - 4/2017
Dátum publikácie: 10. 4. 2017
Číslo: MF/009405/2017-411
...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené