Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 902 výsledkov k 18. 3. 2018
...
Rozbaliť67/2018 Z. z. - Vyhláška o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
Rozbaliť42/2018 Z. z. - Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Rozbaliť39/2018 Z. z. - Vyhláška o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb
Rozbaliť32/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí v pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave
Rozbaliť30/2018 Z. z. - Vyhláška o doplňujúcej skúške
Rozbaliť29/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a metód na účely dopingu v športe
Rozbaliť22/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Rozbaliť20/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
Rozbaliť17/2018 Z. z. - Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach
Rozbaliť14/2018 Z. z. - Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS
Rozbaliť359/2017 Z. z. - Novela nariadenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Rozbaliť358/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Rozbaliť349/2017 Z. z. - Vyhláška o náležitostiach žiadosti na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Rozbaliť347/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018
Rozbaliť346/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018
Rozbaliť343/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
Rozbaliť340/2017 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Rozbaliť339/2017 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
Rozbaliť333/2017 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2018
Rozbaliť325/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného minerálneho zdroja v Kamienke
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené