Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 895 výsledkov k 17. 12. 2017
...
Rozbaliť298/2017 Z. z. - Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na petičný systém, spôsob ich posudzovania, spôsob identifikácie petičného systému a náležitosti osvedčenia o atestácii petičného systému
Rozbaliť285/2017 Z. z. - Vyhláška o identifikácii a registrácii včelstiev
Rozbaliť273/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o podmienkach vykonávania opatrení organizácie trhov v sektore ovocia a zeleniny
Rozbaliť255/2017 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť251/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore
Rozbaliť247/2017 Z. z. - Vyhláška o kvalite, kontrole, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
Rozbaliť245/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018
Rozbaliť232/2017 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá
Rozbaliť226/2017 Z. z. - Vyhláška o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
Rozbaliť225/2017 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení
Rozbaliť220/2017 Z. z. - Oznámenie o prijatí Minamatského dohovoru o ortuti
Rozbaliť218/2017 Z. z. - Vyhláška o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch
Rozbaliť215/2017 Z. z. - Vyhláška o zrušení vyhlášky, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch
Rozbaliť207/2017 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť206/2017 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozbaliť192/2017 Z. z. - Vyhláška o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
Rozbaliť190/2017 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní
Rozbaliť189/2017 Z. z. - Nariadenie o pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny v školských zariadeniach
Rozbaliť174/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
Rozbaliť173/2017 Z. z. - Opatrenie o úprave súm životného minima
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené