Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 829 výsledkov k 6. 2. 2016
...
Rozbaliť4/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HsZZ a príslušníkov HZS
Rozbaliť5/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z.
Rozbaliť6/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch
Rozbaliť11/2016 Z. z. - Vyhláška o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
Rozbaliť12/2016 Z. z. - Vyhláška o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím
Rozbaliť13/2016 Z. z. - Vyhláška o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti
Rozbaliť14/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody
Rozbaliť15/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny
Rozbaliť16/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie
Rozbaliť17/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a metód na účely dopingu v športe
Rozbaliť19/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o diaľničnej známke
Rozbaliť22/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
Rozbaliť23/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
Rozbaliť24/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o účtovnej závierke pre Sociálnu poisťovňu
Rozbaliť25/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky
Rozbaliť26/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
Rozbaliť27/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva
Rozbaliť28/2016 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Maďarskom o vytvorení spoločných hliadok na území Maďarska
Rozbaliť29/2016 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Slovinskom o vytvorení spoločných hliadok na území Slovinska
Rozbaliť30/2016 Z. z. - Oznámenie o Programe medzi SR a Čínou v oblasti školstva roky 2016 - 2019
...

Typ predpisu

Oblasti práva

Rok vyhlásenia predpisu

S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené