Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 18 936 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Každá obec musí ukladať miestny poplatok za kumunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec tiež môže ustanoviť na svojom území, v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom...
Dátum publikácie: 16. 7. 2019
Autor: kolektív autorov
Právny stav od: 2. 1. 2016
Bezpečnosť strojného zariadenia je najdôležitejším článkom každého stroja, zariadenia a systému, kde nejaká časť vykonáva mechanický pohyb. Ide o súhrn opatrení, ktoré majú...
Dátum publikácie: 12. 7. 2019
Autor: Ing. Michal Ballay, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2018
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov uvádza plnenie povinností právnických a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi a činností, ktoré...
Dátum publikácie: 12. 7. 2019

Autorsky spracovaný rozsudok z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie – Rehoľník ako advokát.

Dátum publikácie: 12. 7. 2019
Autor: Mgr. Matej Michalec, LL.M.
Otázka možnosti ochrany vône alebo chuti prostredníctvom európskeho autorského práva bola dlhú dobu nezodpovedaná, čo v niektorých členských štátoch EÚ viedlo k nejednotnej...
Dátum publikácie: 11. 7. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 2. 2019
Vzhľadom na to, že nie každá obec je zákonom poverená viesť matriku, vzťahuje sa táto problematika len na tých starostov a poslancov obecných zastupiteľstiev tých obcí, ktoré vedú...
Dátum publikácie: 11. 7. 2019
Autor: Mgr. Ivan Lomaka
Článok sa venuje zániku poistného vzťahu priamo zo zákona pre neuhradenie poistného v lehote. Poukazuje na problematiku, že zo strán poisťovní môže dôjsť k zneužitiu ich...
Dátum publikácie: 11. 7. 2019

Autorsky spracovaný rozsudok z judikatúry Súdneho dvora európskej únie - „Musí byť rozhodnutie o použití faktického donucovacieho opatrenia písomne odôvodnené?“

Dátum publikácie: 11. 7. 2019

Autorsky spracovaný rozsudok z rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky - Podstata a zmysel základného práva vlastniť.

Dátum publikácie: 11. 7. 2019

Autorsky spracovaný rozsudok z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva - Športová arbitráž z pohľadu práva na spravodlivý súdny proces.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené