Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 16 434 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 5. 2017
Autor: Ing. Radka Hažíková
Právny stav od: 1. 5. 2017

Poľsko je krajinou ležiacou v severnej časti strednej Európy. Jeho oficiálny názov je Poľská republika. Hraničí s Nemeckom na západe, s Českou republikou a Slovenskom na juhu, s Ukrajinou a Bieloruskom na východe a s Litvou a Kaliningradskou oblasťou (ruskou enklávou) na severe. Najväčšia časť severnej hranice však pripadá na Baltické more. Poľsko je 69. najväčšou krajinou na svete.

Dátum publikácie: 22. 5. 2017
Autor: Ing. Radka Hažíková
Právny stav od: 1. 5. 2017

V Poľsku žije viac ako 38 500 000 obyvateľov. Hustota zaľudnenia je 122 obyvateľov na kilometer štvorcový. K iným národnostiam žijúcim v Poľsku patria Nemci, Ukrajinci, Litovčania, Rusi, Bielorusi a iní. Okolo 20 mi­liónov Poliakov žije v iných krajinách, kde tvoria národnostné menšiny.

Dátum publikácie: 19. 5. 2017
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Právny stav od: 1. 5. 2017

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, je zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom – poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia; u profesionálnych kožných ochorení v odbore dermatovenerológia (kožné lekárstvo).

Dátum publikácie: 19. 5. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2017

S účinnosťou od 1. mája 2017 sa výška materského z doterajších 70 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu zvyšuje na 75 % a suma rodičovského príspevku z doterajšej výšky 203,20 € sa zvyšuje na 213,20 € mesačne.

Dátum publikácie: 19. 5. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2017

Podmienky nároku na materské, poskytovanie materského a výšku materského ustanovuje piaty diel zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. S účinnosťou od 1. mája 2017 sa výška materského z doterajších 70 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu zvyšuje na 75 %.

Dátum publikácie: 19. 5. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2017

Poskytovanie rodičovského príspevku ustanovuje zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku. Predmetom úpravy je aj suma rodičovského príspevku, ktorá je jednotná a neodvíja sa od predošlého príjmu, resp. platenia poistného oprávnenej osoby. S účinnosťou od 1. mája 2017 sa suma príspevku z doterajšej výšky 203,20 € zvyšuje na 213,20 € mesačne.

Dátum publikácie: 19. 5. 2017
Autor: JUDr. Martina Šagiová
Právny stav od: 1. 5. 2017

Poznáme dve základné dávky vyplácané chorému počas dočasnej pracovnej neschopnosti, a to nemocenské a náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Okrem toho existujú ešte tzv. nadstavbové dávky, ktoré sa vyplácajú zamestnancovi v prípade, že dočasná pracovná neschopnosť nastala v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, t. j. úrazové dávky.

Dátum publikácie: 19. 5. 2017
Autor: JUDr. Martina Šagiová
Právny stav od: 1. 5. 2017

Poznáme dve základné dávky vyplácané chorému počas dočasnej pracovnej neschopnosti, a to nemocenské a náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Okrem toho existujú ešte tzv. nadstavbové dávky, ktoré sa vyplácajú zamestnancovi v prípade, že dočasná pracovná neschopnosť nastala v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, t. j. úrazové dávky.

Dátum publikácie: 19. 5. 2017
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 5. 2017

Dňa 22. marca 2017 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dátum publikácie: 19. 5. 2017
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 5. 2017

S účinnosťou od 1. 5. 2017 sa zákonom č. 81/2017 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené