Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 18 524 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20. 3. 2019
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo...
Dátum publikácie: 18. 3. 2019
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 7. 2018
Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) rozhoduje o návrhoch na...
Dátum publikácie: 17. 3. 2019
Autor: Mgr. Mária MIKULAŠKOVÁ, JUDr. Martin Lohazer
Autori článku vo svojom príspevku predstavujú základné tézy pri príprave opatrení Ministerstva spravodlivosti SR na zlepšenie fungovania obchodného registra a životných situácií...
Dátum publikácie: 17. 3. 2019
Autor: JUDr. Marek Maslák, PhD.
Hoci sú pozemkové spoločenstvá (ďalej aj ako „spoločenstvá“) príznačnými útvarmi pre naše územie, na Slovensku je ich veľký počet a aj pre laikov ide o známu formu, prostredníctvom...
Dátum publikácie: 16. 3. 2019
Autor: JUDr. Marek Valachovič PhD., JUDr. Mgr. Marek Perdík
V prvej časti článku sa autori venovali problematike výkonu záložného práva. Nasledujúce riadky sú venované aj niektorým problematickým aspektom existencie premlčaných záložných...
Dátum publikácie: 14. 3. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zmyslom predmetného príspevku je objasnenie praktických podnetov z prostredia verejnej správy, najmä z lektorskej činnosti a kontrolnej činnosti. Základná finančná kontrola a jej...
Dátum publikácie: 14. 3. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2018
Témou predmetného príspevku (nadväzujúceho na predošlý príspevok) je praktická aplikácia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých...
Dátum publikácie: 12. 3. 2019
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Právny stav od: 8. 3. 2019
Úrad vypracoval a zverejňuje zoznam spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa čl. 35 ods. 4 všeobecného nariadenia...
Dátum publikácie: 11. 3. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Príspevok je venovaný oblasti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, miest, vyšších územných celkov, ako aj štátu a orgánov miestnej štátnej správy.

Dátum publikácie: 11. 3. 2019
Autor: JUDr. Filip Petrinec, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2019
V tomto článku sa venujeme novému zákonu o hazardných hrách, ktorý ako kompletne nová právna úprava vstúpil do účinnosti v marci 2019, ako aj v nasledujúcich mesiacoch. V...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené