Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 18 738 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20. 5. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2019
Výkon finančnej kontroly sa od 1. januára 2019 mení novelou zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom príspevku je definovanie základných...
Dátum publikácie: 17. 5. 2019
Autor: JUDr. Zuzana Fabianová, Ph.D.

Autorsky spracovaný rozsudok z rozhodnutí Najvyššieho súdu Českej republiky – Postup súdu pri odstraňovaní rozporov medzi znaleckými posudkami.

Dátum publikácie: 17. 5. 2019

Autorsky spracovaný rozsudok z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva - Uchovávanie osobných údajov musí splniť test nevyhnutnosti.

Dátum publikácie: 17. 5. 2019
Autor: Doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.

Autorsky spracovaný rozsudok z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie – Európsky zatykač a možnosti eurokonformného výkladu vnútroštátneho práva.

Dátum publikácie: 16. 5. 2019
Právny stav od: 1. 5. 2019
Od 1. mája 2019 sa začína druhá etapa zvyšovania mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, nedeľu a v noci. Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení ustanovené Zákonníkom práce budú vo...
Dátum publikácie: 16. 5. 2019
Autor: JUDr. Kristína Absolonová
Článok sa venuje problematike ustálenia pojmu obvyklého pobytu maloletých detí, ktoré boli v dôsledku rozhodnutia rodičov premiestnené na územie prijímajúceho štátu, kam bol...
Dátum publikácie: 16. 5. 2019
Autor: Mgr. Michal Mikuš
Autor chce článkom prispieť k zvýšeniu povedomia (nielen advokátov) o relevantných alkohologických poznatkoch a zároveň by rád prispel k vyvráteniu existujúcich mýtov a nesprávnych...
Dátum publikácie: 16. 5. 2019
Autor: JUDr. Margita Medveczká
Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 14. 03. 2018 zákon č. 110/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č....
Dátum publikácie: 15. 5. 2019
Autor: Ing. Silvia Karelová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Každá zmena v znení Usmernenia bola uskutočnená pod vplyvom rôznych okolností s cieľom nastaviť dokumentačnú povinnosť, čo možno najadresnejšie za účelom na jednej strane uľahčiť...
Dátum publikácie: 15. 5. 2019
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie popisované v tomto príspevku identifikujú viaceré zaujímavé oblasti vzájomného vzťahu práva EÚ a pravidiel obsiahnutých v normách...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené