Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 260 výsledkov
...
Právny stav od: 28. 9. 2018
Vykonanie právnej úpravy, ktorou sa určí, ktorý kandidát zvolený vo voľbách do Európskeho parlamentu 25. mája 2019 sa v súlade s uznesením Európskeho parlamentu ujme funkcie až...
Právny stav od: 28. 9. 2018
Cieľom predkladaného návrhu zákona je skrátiť dĺžku praxe advokátskeho koncipienta z piatich na tri roky a zjednodušiť prístup k slobodnému povolaniu advokáta tak, aby bolo možné...
Právny stav od: 28. 9. 2018
Cieľom je zaviesť transformáciu Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty. Bude plniť úlohy daňového úradu po novom aj vo vzťahu k...
Právny stav od: 28. 9. 2018
Uvoľňuje sa prístup na trh internetových hier a zriaďuje nový regulačný úrad s pôsobnosťou v oblasti hazardných hier. V rámci online hier sa navrhuje, aby príslušná licencia mohla...
Právny stav od: 28. 9. 2018
Týmto návrhom sa transponuje Smernica Rady (EÚ) 2017/1852 z 10. októbra 2017 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii. Zákon upravuje tiež postup...
Právny stav od: 21. 6. 2001
Problematika ochrany zdravia je v súčasnosti upravená aj celým radom všeobecne záväzných právnych predpisov nižšej právnej sily, ktoré boli vydané ešte pred účinnosťou zákona NR SR...
Právny stav od: 13. 9. 2000
V súčasnej dobe úprava ochrany zdravia ľudí pred účinkami ionizujúceho žiarenia je obsiahnutá v zákone NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona NR SR č....
Právny stav od: 20. 4. 2018
Potreba predložiť návrh zákona vyplýva z nevyhnutnosti upraviť požiadavky na...
Právny stav od: 20. 4. 2018
Cieľom navrhovaného zákona je zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti nákladov spojených s distribúciou finančných produktov, regulácia odmien finančných sprostredkovateľov...
Právny stav od: 20. 4. 2018
Účelom predloženia návrhu zákona je vytvoriť zákonné predpoklady pre zabezpečenie ochrany bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky, a to tým, že sa zamedzí možnosť...
...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené