Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 282 výsledkov
...
Právny stav od: 11. 1. 2019
Cieľom zákona je zvýšiť počet členov rady pozemkového fondu ako jedného z orgánov Slovenského pozemkového fondu o ďalších dvoch členov, a to jedného na základe návrhov organizácií...
Právny stav od: 9. 11. 2018
Cieľom zákona je nastaviť jasné pravidlá pre dohodovanie cien v prípade, ak jedným z účastníkov (väčšinou ide o osobu kupujúceho) je subjekt vo výhodnejšom hospodárskom postavení....
Právny stav od: 11. 1. 2019
Zákonom sa rozširuje účelové poskytnutie a použitie prostriedkov Environmentálneho fondu. Cieľom tejto zmeny je prispieť finančnými prostriedkami určenými na uskutočňovanie štátnej...
Právny stav od: 9. 11. 2018
Cieľom legislatívnej úpravy je úprava podmienok poskytovania tzv. vyrovnávacieho príplatku podľa zákona o sociálnom poistení v súlade so skúsenosťami z aplikačnej praxe, ako i v...
Právny stav od: 25. 5. 2018
Zákonom sa zakotvuje ústavná garancia zamestnanca na odmenu, ktorá nebude nižšia ako minimálna mzda. Ide o základný nástroj zabezpečenia, aby zamestnanec mal garantovanú najnižšiu...
Právny stav od: 11. 1. 2019
Cieľom zákona je ustanoviť spôsob preukazovania príslušnosti k ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ustanoviť zákaz smerujúci k zamedzeniu neoprávneného používania označenia...
Právny stav od: 11. 1. 2019
Zákonom sa dopĺňa nový účel poskytovania príspevku na zateplenie rodinného domu, a to príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Súčasťou zákona je aj zníženie...
Právny stav od: 11. 1. 2019
Informatizácia verejnej správy je riadený proces, ktorý sa realizuje v rámci celej štruktúry verejnej správy. Je to proces vytvárania spoločenských, legislatívnych, metodických,...
Právny stav od: 11. 1. 2019
Zákon vytvára podmienky na včasné splnenie povinnosti štátu uvoľniť frekvenčné pásmo 694-790 MHz formou tzv. mimoriadnej zmeny individuálnych povolení podľa Rozhodnutia Európskeho...
Právny stav od: 9. 11. 2018

Cieľom zákona je zabezpečiť, aby stavby slúžiace na plnenie úloh troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky boli považované za stavby pre bezpečnosť štátu.

...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené