Vzory podaní po novele katastrálneho zákona

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností – prevod vlastníckeho práva, vecné bremená, záložné právo, zmluvy týkajúce sa nehnuteľností

Čítať celé

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Registračné povinnosti, účtovníctvo pri vzniku, základné imanie, povinnosti voči správcovi dane.

Čítať celé

Zodpovednosť štátu za nesprávny úradný postup

Aktuálna judikatúra k posudzovaniu nezákonného rozhodnutia.

Čítať celé

Povinnosti SZČO

Daňová evidencia, odvody do Sociálnej poisťovne 2018 a 2019, zdravotné poistenie, ukončenie živnosti.

Čítať celé

PRÁVNICKÁ LITERATÚRA A EPI KONFERENCIE

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené