Rozsiahle zmeny v exekučnom konaní

Komentár k Exekučnému poriadku podľa právneho stavu k 1. aprílu 2017.

Čítať celé

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2016

Dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive aktuálnom pre dané zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, a musí byť na úvodnej strane tlačiva označené ako dodatočné.

Čítať celé

Zákon o registri partnerov verejného sektora

Nový komentár k jednotlivým ustanoveniam tzv. protischránkového zákona.

Čítať celé

Vaši obchodní partneri pod drobnohľadom – EPI Monitoring

Pre úspech a konkurencieschopnosť je nevyhnutné omnoho rýchlejšie a efektívnejšie získavať informácie – či už o obchodných partneroch, klientoch, ale aj o konkurencii.

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené