Najdôležitejšie zmeny v zákone o pozemkových spoločenstvách

Ohlasovacia povinnosť do 30. júna 2019. Vzory dokumentov.

Čítať celé

Neodkladné opatrenia vo veciach starostlivosti o maloletých

Výber rozhodnutí krajských súdov.

Čítať celé

Dedičské konanie podľa Civilného mimosporového poriadku

Príslušnosť súdu, notár ako súdny komisár, veriteľ poručiteľa, BSM, likvidácia dedičstva.

Čítať celé

EPI konferencia: Konkurz a reštrukturalizácia 2019

14. – 15. máj 2019 • Trenčín • Hotel Elizabeth

Čítať celé

PRÁVNICKÁ LITERATÚRA A EPI KONFERENCIE

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené