Zákaz vstupu so zbraňou

Práva a povinnosti držiteľa zbrojného preukazu, nosenie zbraní do priestorov označených zákazom.

Čítať celé

Novinky v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Presnejšie pravidlá pre zmluvy o výkone správy, nové povinnosti správcov, nová úprava hlasovania, organizácie schôdzí od 1. 11. 2018.

Čítať celé

Vymáhanie mzdových nárokov

Návrh na vyhlásenie konkurzu na zamestnávateľa, žiadosť o dávku garančného poistenia, okamžité skončenie pracovného pomeru.

Čítať celé

Vzory podaní po novele katastrálneho zákona

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností – prevod vlastníckeho práva, vecné bremená, záložné právo, zmluvy týkajúce sa nehnuteľností

Čítať celé

PRÁVNICKÁ LITERATÚRA A EPI KONFERENCIE

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené