Povinná aktivácia elektronických schránok

1. júla 2017 sa elektronická komunikácia pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri a zapísané organizačné zložky stane nevyhnutnosťou.

Čítať celé

Vymáhanie pohľadávok Sociálnou poisťovňou od 1. 7. 2017

Nové osobitné druhy výkonu rozhodnutia, úprava postupu v prípade, ak Sociálna poisťovňa nevymôže svoju pohľadávku.

Čítať celé

Cezhraničné vysielanie zamestnancov

Rozdiely medzi vyslaním zamestnanca, miestom výkonu práce v inom štáte a zahraničnou pracovnou cestou.

Čítať celé

Nový zákon o štátnej službe - najdôležitejšie zmeny

Rada pre štátnu službu, nové princípy štátnej služby, systemizácia štátnozamestnaneckých miest.

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené