Daň z nehnuteľností na rok 2018

Vznik a zánik daňovej povinnosti, daň zo stavieb, pozemkov a bytov, príklady vyplnenia daňového priznania, termín do 31. januára 2018.

Čítať celé

Prísnejšie povinnosti konateľov

Rozšírenie zodpovednosti aj bývalých štatutárov, hrozba diskvalifikácie, nový trestný čin nekalej likvidácie.

Čítať celé

Zdaňovanie dividend

Zdaňovanie dividend, vyrovnacích podielov a ostatných podobných príjmov v prípade fyzických osôb  a právnických osôb.

Čítať celé

Zmeny Daňového poriadku od januára 2018

Novinky v správe daní – index daňovej spoľahlivosti, zavedenie súhrnného protokolu, rozšírenie okruhu osôb povinných doručovať finančnej správe elektronicky.

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené