Mediácia v spotrebiteľských sporoch

Pojem mediácia, porovnanie mediácie a súdneho konania a rozoberanie praktických aspektov jej aplikácie v spotrebiteľských sporoch.

Čítať celé

Dlhy môžu firmu položiť. Platobný rozkaz vám pomôže

Ak vám niekto v biznise dlhuje peniaze, zvyčajne sa vám nechce dlhé roky naťahovať na súdoch, navyše s neistým výsledkom.

Čítať celé

Obchodovanie cez internet z pohľadu daní

E-shop z hľadiska účtovníctva a z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty.

Čítať celé

Výživné v nových rozhodnutiach súdov

Ako súdy rozhodujú o výživnom? Výber rozhodnutí krajských súdov.

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené