Zmena žaloby

Vybrané otázky zmeny žaloby v právnej úprave Civilného sporového poriadku.

Čítať celé

Daň z nehnuteľností na rok 2018

Vznik a zánik daňovej povinnosti, daň zo stavieb, pozemkov a bytov, príklady vyplnenia daňového priznania, termín do 31. januára 2018.

Čítať celé

Prísnejšie povinnosti konateľov

Rozšírenie zodpovednosti aj bývalých štatutárov, hrozba diskvalifikácie, nový trestný čin nekalej likvidácie.

Čítať celé

Zdaňovanie dividend

Zdaňovanie dividend, vyrovnacích podielov a ostatných podobných príjmov v prípade fyzických osôb  a právnických osôb.

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené