Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých podľa CMP

Rozdiely v porovnaní s úpravou v OSP, exekučný titul vo veciach maloletých, obsahové náležitosti návrhu na výkon súdneho rozhodnutia, vyhláška č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu vo veciach maloletých.

Čítať celé

Transferové oceňovanie a vybrané transakcie závislých osôb

Upozorňujeme na uplatňovanie princípov transferového oceňovania pri transakciách, ktoré medzi sebou realizujú závislé osoby. Poukazujeme na povinnosti, ktoré plynú závislým osobám v súvislosti s transferovým oceňovaním.

Čítať celé

Rekodifikácia civilného procesného práva – konferencia

Tri nové procesné kódexy od 1. júla 2016 nahradili doteraz používaný Občiansky súdny poriadok. Novinky, ktoré táto veľká zmena prináša do činnosti súdov a advokátov, vám na konferencii predstaví špičkový lektorský tím.

Čítať celé

Rýchly sprievodca Civilným sporovým poriadkom

Využite trojicu užitočných pomôcok k rekodifikácii: výkladové príspevky k jednotlivým častiam CSP, vzory právnych podaní a prevodovú tabuľku medzi OSP a CSP.

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené