Ohlasovacie povinnosti podľa zákona o odpadoch

Ohlasovacie povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku a pôvodcu odpadov do 28. februára 2018. Ktoré tlačivá sú platné na ohlasovanie za rok 2017?

Čítať celé

Zmenené povinnosti pri ochrane zdravia pri práci

Primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov a pracovná zdravotná služba. 

Čítať celé

Zmeny zákona o DPH v roku 2018

Zavedenie inštitútu daňového zástupcu, zmena pri postúpení pohľadávky, súhrnné výkazy pri trojstrannom obchode, rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku.

Čítať celé

Povinnosti podnikateľov podľa zákona o odpadoch

Pre koho platí povinnosť uzatvoriť zmluvu s OZV podľa novely zákona o odpadoch od 1. 1. 2018?

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené