Nové Nariadenie EÚ o insolvenčnom konaní

Rozšírenie pôsobnosti aj na predúpadkové konania a reštrukturalizáciu. Definícia centra hlavných záujmov dlžníka a formalizovaná procedúra prihlasovania pohľadávok.

Čítať celé

Dovolanie v rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR

Výber novej judikatúry k prípustnosti dovolania podľa Civilného sporového poriadku.

Čítať celé

Letné brigády študentov

Dohody o brigádnickej práci, práva a povinnosti študenta a zamestnávateľa v súvislosti s platením poistného a postup pri zdaňovaní príjmu.

Čítať celé

Povinná aktivácia elektronických schránok

1. júla 2017 sa elektronická komunikácia pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri a zapísané organizačné zložky stane nevyhnutnosťou.

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené