Základné princípy v CSP a ich význam v praxi

Prinášame Vám nevyhnutný základ pre komplexné pochopenie textu nového zákona s príkladmi inštitútov a situácií, v ktorých sa úprava základných zásad uplatní aj pri praktickej aplikácii práva.

Čítať celé

Individuálne pracovnoprávne spory podľa CSP

Poukázanie na osobitosti procesnej úpravy v konaní o individuálnom pracovnoprávnom spore, v ktorom požíva zamestnanec zvýšenú ochranu, oproti všeobecným ustanoveniam Civlného sporového poriadku.

Čítať celé

Elektronické schránky pre právnické osoby a ich dosah a účinok

Elektronická schránka a jej povinná aktivácia pre právnické osoby od 1. augusta 2016. Moment doručenia elektronického podania alebo rozhodnutia a možné riziká.

Čítať celé

Rýchly sprievodca Civilným sporovým poriadkom

Využite trojicu užitočných pomôcok k rekodifikácii: výkladové príspevky k jednotlivým častiam CSP, vzory právnych podaní a prevodovú tabuľku medzi OSP a CSP.

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené