Skrátené konania a skrátené rozhodnutia v CSP

Osobitné procesné postupy spočívajúce v skrátených konaniach a skrátených rozhodnutiach. Porovnanie úpravy v CSP a OSP.

Čítať celé

Novela zákona o mediácii k 1. 1. 2016 a jej aplikácia

Ďalší nástroj na promptné, cenovo výhodné a odformalizované riešenie sporov a vyššia úroveň garancie ochrany práv spotrebiteľa.

Čítať celé

Spoločnosť v kríze

Rozhodnutia o diskvalifikácii, nový právny inštitút krízy v Obchodnom zákonníku.

Čítať celé

Medzinárodné zdaňovanie príjmov od 1. 1. 2016

Novinky v oblasti medzinárodného zdaňovania s účinnosťou od 1. 1. 2016 z daňového a účtovného pohľadu.

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené