Register právnických osôb je už realitou

Nový zákon kumuluje Register právnických osôb, Register podnikateľov a Register orgánov verejnej moci pod jeden pojem.

Čítať celé

Právnikom sa menia „noty“

Tri nové procesné kódexy nadobudnú účinnosť 1. júla 2016 a nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok z roku 1963.

Čítať celé

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2015

Daňovníci si môžu za rok 2015 znížiť základ dane z príjmov o štyri nezdaniteľné časti.

Čítať celé

Neplatné skončenie pracovného pomeru

Praktické príklady a analýza jednotlivých spôsobov neplatného skončenia pracovného pomeru.

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2015, všetky práva vyhradené