Sprievodca konaním v prvej inštancii podľa CSP

Dôvodom výsadného postavenia konania v prvej inštancii je skutočnosť, že práve v tejto časti súdneho procesu musí účastník konania uniesť bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno.

Čítať celé

Vplyv reštrukturalizácie na daň z príjmov

Zmeny zavedené novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 87/2015 Z. z. majú vplyv na reštrukturalizačné konanie najmä vo vzťahu k nezabezpečeným veriteľom. O aké zmeny ide, aký je ich vplyv na účtovanie v procese reštrukturalizácie a na základ dane z príjmov?

Čítať celé

Správny súdny poriadok – najdôležitejšie zmeny

Pod lupu sme si zobrali ďalší z kódexov, ktoré od 1. júla 2016 nahradia Občiansky súdny poriadok. SSP upravuje právomoc a príslušnosť súdov v správnom súdnictve a tiež konanie a postup správnych súdov, účastníkov konania a ďalších osôb v správnom súdnictve.

Čítať celé

Zmeny v obchodnom majetku v rokoch 2015 a 2016

V roku 2015 a 2016 došlo v súvislosti s obchodným majetkom k zásadným zmenám, ktoré sa premietli predovšetkým do zmeny spôsobu odpisovania majetku.

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené