Najnovšie trendy v obchodnom práve

Posledné zmeny v Obchodnom zákonníku z pohľadu konfrontácie očakávaní a poznatkov aplikačnej praxe.
15. - 16. 11. 2016, Grand hotel Permon

Čítať celé

Prehľad zmien zákonov súvisiacich s rekodifikáciou procesného práva

Zmeny v súdnych poplatkoch, zisťovanie skutočného pobytu povinného v Exekučnom poriadku, spolupráca súdov a obecnej polície pri doručovaní a predvádzaní osôb.

Čítať celé

K inštitútu neodkladných a iných opatrení súdu

Nariadenie a zrušenie neodkladného opatrenia, vzťah úpravy CSP a CMP, uplatnenie týchto opatrení v osobitných konaniach.

Čítať celé

Automobil – daňové režimy z hľadiska DPH

Obchodovanie s novými a s ojazdenými automobilmi v rámci členských štátov EÚ z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty.

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené