Zmeny a doplnenia zákona o DPH od 1. 1. 2016 a 1. 4. 2016

Príspevok objasňuje jednotlivé ustanovenia novely zákona o DPH, ktorá nadobúda účinnosť od 1. januára 2016 a v prípade zmeny uvádzania údajov v kontrolnom výkaze.

Čítať celé

Nový prístup v riešení sporov spotrebiteľov s obchodníkmi

Nové možnosti riešenia sporov s obchodníkom, nová povinnosť pre eshopy.

Čítať celé

Schválená novela Obchodného zákonníka účinná od 1. januára 2017

Jednoduchá spoločnosť na akcie ako nová forma kapitálovej obchodnej spoločnosti.

Čítať celé

Audit z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov

Rok 2016 by mal byť z pohľadu ochrany osobných údajov prelomový. Predpokladá sa totiž, že EÚ schváli nové nariadenie. Viete už, kedy vás čakajú zmeny?

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené