Nové vzory zmlúv podľa zákona o štátnej službe

Nový zákon o štátnej službe č. 55/2017 Z. z. priniesol viaceré zmeny vo fungovaní štátnej správy. Pripravili sme nové vzory zmlúv vypracované v súlade so zmenenou právnou úpravou.

Čítať celé

Oddlženie podľa nových pravidiel

Nová kategorizácia pohľadávok, rozhodnutie o oddlžení, nevymáhateľnosť pohľadávky, zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.

Čítať celé

Daňové a nedaňové výdavky – hlavné zmeny

Prehľad zmien v uznávaní daňových výdavkov a vývojové tendencie v poslednom období.

Čítať celé

Nové Nariadenie EÚ o insolvenčnom konaní

Rozšírenie pôsobnosti aj na predúpadkové konania a reštrukturalizáciu. Definícia centra hlavných záujmov dlžníka a formalizovaná procedúra prihlasovania pohľadávok.

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené