GDPR: Použitie fotografií a videí na marketingové účely

Osobitosti súhlasu, tzv. konkludentný súhlas a jeho slabé miesta.

Čítať celé

Záväznosť právneho názoru súdu vyššej inštancie

Kasačná záväznosť a výnimky z tejto povinnosti.

Čítať celé

Zabezpečovacie a neodkladné opatrenie

Podmienky pre ich uplatnenie na podklade vydaných rozhodnutí súdov, vzor návrhu.

Čítať celé

Nehnuteľnosti v nových rozhodnutiach súdov

Povolenie vkladu, ochrana vlastníckeho práva, nadobudnutie od neoprávneného.

Čítať celé

PRÁVNICKÁ LITERATÚRA A EPI KONFERENCIE

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené