Legalizácia príjmov z trestnej činnosti - povinnosti podnikateľov

Advokáti, účtovníci, realitní makléri a iné povinné osoby, vzor programu vlastnej činnosti.

Čítať celé

Eurokódex novinka – Nariadenie GDPR

Online verzia dostupná na epi.sk

Čítať celé

Daň z príjmov a rozhodnutia Súdneho dvora EÚ

Praktická použiteľnosť judikatúry Súdneho dvora na prípady zdaňovania daňou z príjmov.

Čítať celé

Obchodno-právny vzťah tichého spoločenstva

Vznik a zánik, právo na podiel na zisku a podieľanie sa na strate z podnikania.

Čítať celé

PRÁVNICKÁ LITERATÚRA A EPI KONFERENCIE

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené