Zamestnávanie cudzincov a mediácia

Interkultúrna mediácia na pracovisku. Prevencia a riešenie konfliktov.

Čítať celé

Najdôležitejšie zmeny v zákone o pozemkových spoločenstvách

Ohlasovacia povinnosť do 30. júna 2019. Vzory dokumentov.

Čítať celé

Dedičské konanie podľa Civilného mimosporového poriadku

Príslušnosť súdu, notár ako súdny komisár, veriteľ poručiteľa, BSM, likvidácia dedičstva.

Čítať celé

EPI konferencia: Konkurz a reštrukturalizácia 2019

14. – 15. máj 2019 • Trenčín • Hotel Elizabeth

Čítať celé

PRÁVNICKÁ LITERATÚRA A EPI KONFERENCIE

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené