Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Komentáre, výbery článkov, vzorov a príkladov praxe pre bytové spoločenstvá.

Čítať celé

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Nový zákon, nové povinnosti, posilnenie postavenia oznamovateľov.

Čítať celé

Zasielanie reklamy

Zákonné podmienky oslovovania klientov poštou alebo emailom.

Čítať celé

Eurokódex novinka – Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Online verzia dostupná na epi.sk.

Čítať celé

PRÁVNICKÁ LITERATÚRA A EPI KONFERENCIE

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené