Konania v niektorých rodinnoprávnych veciach

Osem druhov osobitných konaní spojených s manželstvom, rodičovstvom, maloletými, osvojením a výživným.

Čítať celé

Vymáhanie pohľadávok pri aplikácii nového CSP

Praktické upozornenia na zmeny pri vymáhaní dlhov – povinné údaje v žalobe, predbežné prejednanie sporu, platobný rozkaz, dokazovanie.

Čítať celé

Reštrukturalizácia z daňového a účtovného hľadiska

Daňové a účtovné súvislosti procesu reštrukturalizácie z pohľadu samotného podniku v reštrukturalizácii – dlžníka a jeho veriteľov.

Čítať celé

Najnovšie trendy v obchodnom práve

Posledné zmeny v Obchodnom zákonníku z pohľadu konfrontácie očakávaní a poznatkov aplikačnej praxe.
15. - 16. 11. 2016, Grand hotel Permon

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené