Nová úprava premlčania spotrebiteľských nárokov

K poslednej novele Občianskeho zákonníka.

Čítať celé

Zmeny v zákone o finančnej kontrole

Zmeny účinné od 1. januára 2019, vzor výkonu základnej finančnej kontroly pre rok 2019.

Čítať celé

Eurokódex novinka – Zákon o e-Governmente

Online verzia dostupná na epi.sk.

Čítať celé

Skončenie pracovného pomeru

Príklady a judikatúra k jednotlivým spôsobom skončenia pracovného pomeru.

Čítať celé

PRÁVNICKÁ LITERATÚRA A EPI KONFERENCIE

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené