Daňová a mzdová pohotovosťVyberte si formu poradenstva, ktorá vám najviac vyhovuje:

Telefonické poradenstvo

Mzdová pohotovosť v pracovných dňoch od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. na telefonických linkách poskytujú poradenské služby naši odborní poradcovia:

                                          + 421 41 7053 636 – Jana Repáčová
                                          + 421 41 7053 939 – Viera Kubanková
                                         

Daňová pohotovosť v pracovných dňoch od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. na telefonických linkách poskytujú poradenské služby naši odborní poradcovia:

                                         + 421 41 7053 434 – Vladimír Ozimý
                                         + 421 41 7053 535 – Nadežda Cígerová
                                         + 421 41 7053 737 – Zuzana Uríková
                                         + 421 41 7053 838 – Tatiana Mičíková

                                    

Táto forma poradenstva je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si prosím vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.

 

Písomné poradenstvo

Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty) resp. služieb vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše otázky, ktoré sú rozsiahlejšie a vyžadujú dlhší čas na analýzu problému a jeho spracovanie, prípadne konzultáciu s ďalším odborníkom. 

Odpoveď vám zašleme do 21 dní na vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka. Je potrebné formulovať otázky jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva. Našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

 

Poznámka: Informácie v rámci poradenstva sú poskytované odborníkmi z ekonomickej oblasti na základe informácií od užívateľa, pričom majú len poradný charakter. Úplné znenie podmienok týkajúcich sa poradenstva nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené