Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 6 071 výsledkov k 23. 10. 2018
...
Rozbaliť231/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)
Rozbaliť226/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)
Rozbaliť225/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Rozbaliť224/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa
Rozbaliť223/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace
Rozbaliť221/2018 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
Rozbaliť220/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Rozbaliť218/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Rozbaliť215/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017-2020
Rozbaliť211/2018 Sb. - Vyhláška o technických prohlídkách vozidel
Rozbaliť209/2018 Sb. - Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
Rozbaliť206/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.
Rozbaliť200/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
Rozbaliť199/2018 Sb. - Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2
Rozbaliť198/2018 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5000 Kč
Rozbaliť192/2018 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Rozbaliť189/2018 Sb. - Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Rozbaliť188/2018 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019
Rozbaliť187/2018 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
Rozbaliť186/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené