Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 5 949 výsledkov k 18. 11. 2017
...
Rozbaliť378/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Rozbaliť376/2017 Sb. - Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
Rozbaliť369/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017
Rozbaliť358/2017 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Rozbaliť357/2017 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Rozbaliť352/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
Rozbaliť351/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Rozbaliť350/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Rozbaliť349/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018
Rozbaliť347/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Rozbaliť346/2017 Sb. - Vyhláška o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení
Rozbaliť345/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu
Rozbaliť338/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Rozbaliť335/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť333/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %
Rozbaliť332/2017 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč
Rozbaliť331/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení dalších odrůdovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy
Rozbaliť329/2017 Sb. - Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení
Rozbaliť324/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Rozbaliť322/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené