Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 5 884 výsledkov k 28. 4. 2017
...
Rozbaliť132/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť124/2017 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017
Rozbaliť122/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Rozbaliť121/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Rozbaliť120/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Rozbaliť116/2017 Sb. - Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu
Rozbaliť113/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
Rozbaliť110/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Rozbaliť109/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Rozbaliť108/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Rozbaliť107/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Rozbaliť106/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Rozbaliť105/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Rozbaliť95/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Rozbaliť94/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Rozbaliť88/2017 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
Rozbaliť85/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Rozbaliť84/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně
Rozbaliť82/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Rozbaliť81/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené