Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 6 026 výsledkov k 22. 6. 2018
...
Rozbaliť106/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Rozbaliť105/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
Rozbaliť104/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019
Rozbaliť99/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., č. 243/2000 Sb., č. 250/2000 Sb.
Rozbaliť98/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
Rozbaliť96/2018 Sb. - Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
Rozbaliť93/2018 Sb. - Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
Rozbaliť88/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Rozbaliť85/2018 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
Rozbaliť84/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. května 2018 (II. kolo)
Rozbaliť82/2018 Sb. - Vyhláška o kybernetické bezpečnosti
Rozbaliť81/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu a zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Rozbaliť79/2018 Sb. - Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
Rozbaliť77/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
Rozbaliť75/2018 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Rozbaliť71/2018 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019
Rozbaliť69/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí vyslovení neústavnosti části § 35ca č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017
Rozbaliť68/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Rozbaliť65/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Rozbaliť64/2018 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené