Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 5 896 výsledkov k 27. 6. 2017
...
Rozbaliť174/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Rozbaliť171/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť165/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Rozbaliť162/2017 Sb. - Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona
Rozbaliť161/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Rozbaliť159/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže
Rozbaliť157/2017 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí
Rozbaliť156/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017
Rozbaliť155/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Rozbaliť154/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara
Rozbaliť143/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Rozbaliť142/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Rozbaliť138/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Rozbaliť137/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice
Rozbaliť135/2017 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Rozbaliť134/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
Rozbaliť132/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Rozbaliť131/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid
Rozbaliť124/2017 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017
Rozbaliť122/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené