Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 5 987 výsledkov k 23. 1. 2018
...
Rozbaliť10/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)
Rozbaliť9/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Rozbaliť6/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Rozbaliť5/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018
Rozbaliť1/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
Rozbaliť474/2017 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
Rozbaliť473/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Rozbaliť469/2017 Sb. - Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem
Rozbaliť468/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Rozbaliť465/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
Rozbaliť464/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Rozbaliť463/2017 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Rozbaliť460/2017 Sb. - Sdělení ÚS ČR o stanovisku pléna ÚS ČR k ústavní konformitě odmítnutí dovolání v občanském soudním řízení a k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti předchozím rozhodnutím o procesních prostředcích k ochraně práva
Rozbaliť455/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
Rozbaliť454/2017 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze
Rozbaliť453/2017 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
Rozbaliť451/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Rozbaliť450/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Rozbaliť447/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti
Rozbaliť446/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené