Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 5 866 výsledkov k 24. 3. 2017
...
Rozbaliť82/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Rozbaliť74/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Rozbaliť73/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Rozbaliť72/2017 Sb. - Vyhláška o genetických zdrojích zvířat
Rozbaliť54/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Rozbaliť52/2017 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří
Rozbaliť51/2017 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
Rozbaliť48/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Rozbaliť45/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2022, 0,00 %
Rozbaliť40/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení č. 235/2004 Sb., o DPH
Rozbaliť39/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Rozbaliť38/2017 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
Rozbaliť37/2017 Sb. - Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření
Rozbaliť35/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování
Rozbaliť34/2017 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016
Rozbaliť32/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2020, 0,00 %
Rozbaliť31/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2027, 0,25 %
Rozbaliť29/2017 Sb. - Vyhláška o báňsko-technické evidenci
Rozbaliť28/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017
Rozbaliť27/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené