Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 5 925 výsledkov k 21. 9. 2017
...
Rozbaliť283/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
Rozbaliť282/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamínutí návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Rozbaliť278/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování
Rozbaliť277/2017 Sb. - Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení
Rozbaliť276/2017 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Rozbaliť275/2017 Sb. - Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
Rozbaliť271/2017 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
Rozbaliť269/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017
Rozbaliť268/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 160 odst. 2 č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
Rozbaliť267/2017 Sb. - Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání
Rozbaliť266/2017 Sb. - Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
Rozbaliť262/2017 Sb. - Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
Rozbaliť246/2017 Sb. - Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
Rozbaliť245/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
Rozbaliť242/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Rozbaliť241/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Rozbaliť240/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Rozbaliť234/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Rozbaliť227/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Rozbaliť223/2017 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené