Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 5 921 výsledkov k 24. 8. 2017
...
Rozbaliť269/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017
Rozbaliť268/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 160 odst. 2 č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
Rozbaliť246/2017 Sb. - Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
Rozbaliť245/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
Rozbaliť242/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Rozbaliť241/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Rozbaliť240/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Rozbaliť234/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Rozbaliť227/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Rozbaliť223/2017 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
Rozbaliť221/2017 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
Rozbaliť219/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
Rozbaliť218/2017 Sb. - Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozníhořádu
Rozbaliť217/2017 Sb. - Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva,černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
Rozbaliť215/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti
Rozbaliť212/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Rozbaliť208/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry
Rozbaliť207/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Rozbaliť194/2017 Sb. - Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
Rozbaliť191/2017 Sb. - Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené