Čiastka č. 56/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 15.03.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
146/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení neskorších predpisov 15.03.2006
147/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na sedadlá pre spolujazdcov v poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch 15.03.2006
148/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spätné zrkadlá pre poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory 15.03.2006
149/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel 15.03.2006
150/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel 15.03.2006
151/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na systém odmrazovania a systém odhmlievania zasklených povrchov motorových vozidiel 15.03.2006
152/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na bočnú ochranu určitých motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 15.03.2006
153/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zariadenia obmedzujúce rýchlosť určitých motorových vozidiel 15.03.2006
154/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel 15.03.2006
155/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami 15.03.2006
156/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zariadenia pre spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti motorových vozidiel 15.03.2006
157/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce 15.03.2006
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené