Čiastka č. 8/1989 Zb.

Vydaná dňa: 30.03.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/1989 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia na ochranu verejného poriadku
31/1989 Zb. Zákon o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia 01.04.1989
32/1989 Zb. Zákon o poslancoch Federálneho zhromaždenia 01.04.1989
33/1989 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 40 Halič
o2/c8/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené