Uznesenie č. 30/1989 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia na ochranu verejného poriadku

Čiastka 8/1989
Platnosť od 30.03.1989

30

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 22. marca 1989

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia na ochranu verejného poriadku

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia zo 14. februára 1989 č. 10/1989 Zb. na ochranu verejného poriadku.

Indra v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené