Oznámenie č. o2/c8/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 8/1989
Platnosť od 30.03.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom odborového zväzu pracovníkov chemického, papierenského, sklárskeho priemyslu a tlače vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení výnos č. 1/89-E z 20. 3. 1989, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva priemyslu SSR z 1. februára 1979 č. 1/1979-E o zaradení zamestnaní na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie registrovaná v čiastke 30/1979 Zb. v znení úpravy č. 3/1980-E z 20. 2. 1980 registrovanej v čiastke 20/1980 Zb., úpravy č. 1/1981-E z 3. 7. 1981 registrovanej v čiastke 9/1982 Zb., úpravy č. 1/1983-E z 12. 5. 1983 registrovanej v čiastke 10/1984 Zb. a výnosu č. 1/1987-E z 12. 1. 1987 registrovaného v čiastke 18/1987 Zb.

Výnosom sa mení a dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a na útvaroch ekonomiky práce a miezd organizácií rezortu.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.