Čiastka č. 28/1989 Zb.

Vydaná dňa: 30.10.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
115/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) 01.01.1990
116/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku 01.01.1990
118/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 179/1988 Zb. 02.11.1989
121/1989 Zb. Vyhláška Českého geologického úřadu o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu 01.12.1989
o1/c28/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené