Oznámenie č. o1/c28/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 28/1989
Platnosť od 30.10.1989
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov.

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

vydalo podľa § 123 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. po dohode s Ústrednou radou odborov výnos z 13. júla 1989 č. 221-9510-5102, 14.06.89, ktorým sa mení a dopĺňa úprava z 5. apríla 1986 č. 51-21630-5102 o postupe pri usmerňovaní mzdových prostriedkov v znení výnosu z 10. decembra 1987 č. 51-34565-5102.

Výnosom sa znižujú v roku 1989 pripočítateľné sumy a sumy dopĺňané do fondu odmien z fondu hmotnej stimulácie vývozu na polovicu. Tento výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov.

Výnos bol zaslaný federálnym ústredným orgánom, ústredným orgánom republík a krajským národným výborom, na ktorých možno doň nazrieť.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.