Oznámenie č. o5/c17/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 17/1989
Platnosť od 23.06.1989
Redakčná poznámka

Uvedené opatrenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1989.

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky

vydal podľa § 19 ods. 2 zákona č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži v znení neskorších zmien a doplnkov pod č. 1/89 dňa 14. apríla 1989 výnos, ktorým určil odchylne od ustanovenia § 14 ods. 3 citovaného zákona príslušnosť pre prejednávanie a rozhodovanie hospodárskych sporov súvisiacich s plnením pre vývoz alebo z dovozu, v ktorých je žiadateľom alebo odporcom Koospol, účastinná spoločnosť pre zahraničný obchod, Praha, a ktoré sa týkajú jeho filiálky v Bratislave.

Podľa výnosu č. 1/89 je pre prejednávanie a rozhodovanie uvedených hospodárskych sporov vyplývajúcich z činnosti filiálky v Bratislave príslušná Štátna arbitráž pre hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky Bratislavu v Bratislave.

Uvedené opatrenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1989.

Do opatrenia možno nahliadnuť na Štátnej arbitráži Československej socialistickej republiky, na Štátnej arbitráži pre hlavné mesto Prahu a na Štátnej arbitráži pre hlavné mesto SSR Bratislavu.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.