Oznámenie č. o3/c35/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 35/1989
Platnosť od 28.12.1989
Redakčná poznámka

Obidva výnosy nadobúdajú účinnosť 1. januárom 1990.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 26 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch

1. výnos č. 5285/89-50 z 24. novembra 1989 o paušálnych odmenách a náhradách nákladov za znalecké posudky spojené s vykonaním pitvy, súdnolekárskych vyšetrení histologických, toxikologických, biologických a s posúdením ujmy na zdraví,

2. výnos č. 5694/89-50 z 24. novembra 1989 o paušálnych odmenách a náhradách za znalecké posudky o cene stavieb, pozemkov, trvalých porastov a o náhradách za zriadenie osobného užívania pozemkov. Týmto výnosom sa zrušila úprava Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 125/1978-O/s, ktorej vydanie bolo oznámení v čiastke 20 ročník 1978 Zbierky zákonov.

Obidva výnosy nadobúdajú účinnosť 1. januárom 1990 a budú uverejnené v Zbierke inštrukcií a oznámení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, čiastka 4, ročník 1989 a možno do nich nahliadnuť na ktoromkoľvek okresnom alebo krajskom súde a na ktoromkoľvek štátnom notárstve Slovenskej socialistickej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.