Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 728 výsledkov k 21. 11. 2019
...
Rozbaliť310/2019 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu športu
Rozbaliť273/2019 Z. z. - Oznámenie o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám
Rozbaliť226/2019 Z. z. - Novela zákona o prídavku na dieťa
Rozbaliť221/2019 Z. z. - Novela zákona proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť207/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
Rozbaliť156/2019 Z. z. - Novela Obchodného zákonníka
Rozbaliť133/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019
Rozbaliť107/2019 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevkov v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov
Rozbaliť33/2019 Z. z. - Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z.
Rozbaliť25/2019 Z. z. - Nález Ústavného súdu vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb.
Rozbaliť373/2018 Z. z. - Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
Rozbaliť350/2018 Z. z. - Zákon o ochrane majetku v plynárenstve
Rozbaliť333/2018 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch
Rozbaliť332/2018 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
Rozbaliť271/2018 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z.
Rozbaliť262/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
Rozbaliť233/2018 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozbaliť182/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o vzore dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy
Rozbaliť177/2018 Z. z. - Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť170/2018 Z. z. - Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené