Oznámenie č. o1/c18/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 18/1989
Platnosť od 29.06.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 1. júnom 1989.

Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 188/1988 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov kovopriemyslu a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov baníctva a energetiky výnos č. 1/1989 o odmeňovaní pracovníkov podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou.

Výnos upravuje odmeňovanie pracovníkov aj členov riadiacich a revíznych orgánov podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou založených podľa zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou na základe povolenia vydaného Federálnym ministerstvom hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, prípadne podľa zákona č. 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach alebo zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu).

Výnos nadobudol účinnosť 1. júnom 1989.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, na riaditeľstvách štátnych podnikov a iných organizáciách priamo riadených ministerstvom a na podnikoch so zahraničnou majetkovou účasťou, ktorým Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky dalo povolenie na uzavretie zmluvy o ich založení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.