Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 137 výsledkov k 1. 12. 2020
...
Rozbaliť335/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku
Rozbaliť327/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Bosnou Hercegovinou – vyhlásenie v Zbierke zákonov SR
Rozbaliť256/2020 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Švédskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokolu k nej
Rozbaliť249/2020 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Čínou o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov
Rozbaliť239/2020 Z. z. - Oznámenie zmene Zmluvy medzi SR a Kazašskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Rozbaliť238/2020 Z. z. - Oznámenie zmene Zmluvy medzi SR vládou Ruskej federácie o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
Rozbaliť231/2020 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a Kóreou o zamedzení dvojitého zdanenia
Rozbaliť230/2020 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia
Rozbaliť216/2020 Z. z. - Oznámenie o Dohode o leteckej doprave medzi štátmi EÚ a Európskym spoločenstvom a USA
Rozbaliť206/2020 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v oznámení č. 473/2008 Z. z.
Rozbaliť205/2020 Z. z. - Oznámenie o Dohode o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom
Rozbaliť204/2020 Z. z. - Oznámenie o Dohode o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Moldavskom
Rozbaliť203/2020 Z. z. - Oznámenie o Euro-stredomorskej dohode o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskym hášimovským kráľovstvom
Rozbaliť202/2020 Z. z. - Oznámenie o Euro-stredozemskej dohode o leteckej doprave medzi EÚ a vládou Izraelského štátu
Rozbaliť197/2020 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
Rozbaliť192/2020 Z. z. - Oznámenie o prijatí Pekinskej zmluvy o audiovizuálnych umeleckých výkonoch
Rozbaliť191/2020 Z. z. - Oznámenie o rozhodnutí Správnej rady Medzinárodnej finančnej korporácie o zmene Dohody zriaďujúcej Medzinárodnú finančnú korporáciu
Rozbaliť190/2020 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi EÚ
Rozbaliť169/2020 Z. z. - Oznámenie o Dohode o zmene článku 1 k Dohode o činnosti slovensko-francúzskych bilingválnych sekcií medzi SR a Francúzskom
Rozbaliť153/2020 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Ruskom o vzájomnom uznávaní vzdelania, kvalifikácií a akademických titulov
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.