Vyhláška č. 170/1989 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 49/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát

Čiastka 35/1989
Platnosť od 28.12.1989 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb. (nepriamo)

170

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 20. decembra 1989,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 49/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát

Federálny štatistický úrad po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 80/1989 Zb.) ustanovuje:


Čl. I

Ustanovenie § 15 vyhlášky č. 49/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát sa vypúšťa.

Čl. II

Pri zabezpečení čiastkových úprav projektovej dokumentácie automatizovaných systémov dodanej podľa hospodárskej zmluvy uzavretej pred účinnosťou tejto vyhlášky sa postupuje podľa doterajšieho ustanovenia.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Predseda:

Mička v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.