Zabezpečenie záväzkov v pracovnoprávnych vzťahoch

Ako možno zabezpečiť finančný záväzok zamestnanca zo strany zamestnávateľa, je uvedené možné uplatniť i po zániku pracovného pomeru? V článku sa venujeme otázke zabezpečenia záväzkov zamestnanca zo strany zamestnávateľa v zmysle ustanovení Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov.

Autori: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 8. 2018
Dátum publikácie: 27. 8. 2018
Prameň: Práca, mzdy a odmeňovanie / PaM - 2018 / PaM - 7/2018
Oblasti práva:
Občianske právo / Exekúcie, výkon rozhodnutí / Exekúcia
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie; Náhrady v pracovnom práve; Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy; Riešenie pracovno - právnych sporov


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Prílohy

  • Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti uzatvorená v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka / 16 kB
  • Návrh na výkon exekúcie / 14 kB
  • Návrh na vklad záložného práva do katastra / 13 kB
  • Dohoda o uznaní záväzku na náhradu škody / 13 kB

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace rozhodnutia NS ČR

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené