Uznesenie Najvyššieho súdu SR spisovej značky 4 M Cdo 5/2010 z 20. 4. 2011

V predmetnej právnej veci súdy prejednávali žalobcom podanú žalobu o vy­slovenie neplatnosti výpovede z pra­covného pomeru. Žalobca ako za­mestnanec dostal od svojho zamest­návateľa výpoveď z dôvodu, že sa zru­šuje časť zamestnávateľa (určitý úsek zamestnávateľa) a z tohto dôvodu nie je možné žalobcu i na­ďalej zamestnávať. Žalobca s predmetnou výpoveďou nesúhlasil, najmä z dôvodu, že na zrušenom úseku pracovalo 7 zamestnancov a výpoveď dostali iba traja, zvyšní štyria prešli na iné úseky zamestnávateľa a vykonávajú takmer rovnaký druh činností ako doposiaľ. S danou výpoveďou nesúhlasil, a preto sa rozhodol dať vec na súd, aby tento vyslovil neplatnosť jeho výpovede z pracovného pomeru.

Autori: JUDr. Monika Kiklicová
Právny stav od: 1. 4. 2015
Dátum publikácie: 4. 5. 2015
Prameň: Práca, mzdy a odmeňovanie / PaM - 2015 / PaM - 4/2015
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Monika Kiklicová

Súvisiace odborné články

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené