Účtovanie školskej jedálne na samostatnom účte od 1. 1. 2018

Účtovanie stravného školskej jedálne bez právnej subjektivity v obci a v RO zriadenej obcou podľa opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky uverejneného pod č. MF/16786/2007-31.

Autori: Ing. Terézia Urbanová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018
Dátum publikácie: 11. 6. 2018
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2018
Oblasti práva: Správne právo / Školstvo a vzdelávanie / Materské školstvo; Školské zariadenia; Základné školstvo; Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Terézia Urbanová

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 419/2007 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené