Finančné výkazníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov v roku 2018

Finančné výkazníctvo verejnej správy prechádza po dvoch rokoch znova zmenami. Pre rok 2018 bolo vydané nové Opatrenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje štruktúru FIN výkazov, ich obsahovú náplň, termín a miesto predkladania údajov z účtovníctva a údajov potrebných na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy. Z pohľadu spracovania výkazov sa môžu zdať tieto zmeny ako technické, teda zaoberajúce sa len podobou resp. štruktúrou FIN výkazov. Dôvodov pre vydanie nového Opatrenia bolo však hneď niekoľko, a to hlavne z oblasti legislatívnych zmien v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Autori: Ing. Peter Ivánek
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2018
Dátum publikácie: 10. 1. 2018
Oblasti práva: Správne právo / Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Peter Ivánek

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
  • 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • 639/2007 Z. z. Oznámenie o individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠP, obce a VÚC
  • 352/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené