Školstvo čakajú od 1. 9. 2019 ďalšie zmeny

Cieľom príspevku je upozorniť na zmeny v školstve, ktoré prináša zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ide najmä o zmeny vyvolané poslednou novelou zákona účinnou od 1. septembra 2019 a od 1. decembra 2019. Príspevok sa zameriava na novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenám, ktoré ovplyvnil zákon proti byrokracii, sa venujeme v širšom kontexte.

Autori: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 9. 2019
Dátum publikácie: 18. 9. 2019
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2019
Oblasti práva: Správne právo / Školstvo a vzdelávanie / Materské školstvo; Stredné školstvo; Školské zariadenia; Základné školstvo


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené