Cestovné náhrady zamestnancov

Pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Zamestnancovi pri vyslaní na pracovnú cestu patria cestovné náhrady. V súlade so zákonom o cestovných náhradách rozlišujeme nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Presné pravidlá, podmienky poskytovania cestovných náhrad si musí každý zamestnávateľ špecifikovať v pracovnej zmluve alebo v internej smernici.

Autori: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019
Dátum publikácie: 1. 12. 2018
Prameň: Práca, mzdy a odmeňovanie / PaM - 2018 / PaM - 10/2018
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Náhrady v pracovnom práve; Odmena za prácu, mzda, plat; Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy; Starostlivosť o zamestnancov


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené