Príklady z praxe ku stravovaniu

Má zamestnanec pracujúci v nočnej zmene nárok na zabezpečenie stravovania?

tt_telefonne-sluchatko-s-otaznikom

Otázka:

Má zamestnanec pracujúci v nočnej zmene nárok na zabezpečenie stravovania?

Odpoveď:

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.

Celé znenie odpovede nájdete: Stravovanie zamestnanca v nočnej zmene

 
 
 
Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2015
Učiteľom na základe rozhodnutia RÚVZ bolo nariadené dištančné vzdelávanie s dodržaním karantény do doby výsledku testu na COVID-19, nemali by opustiť miesto trvalého pobytu. Môže...

Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2015
Učitelia 2. stupňa učia z domu, mali nariadenú prácu z domu z dôvodu karanténnych opatrení nariadených RÚVZ. Môže im dať zamestnávateľ stravné lístky za 5 dní, za ktoré robili z...

Dátum publikácie: 3. 11. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 15. 10. 2020
Má zriaďovateľ oprávnenie nariadiť riaditeľovi školského internátu, aby realizoval výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie žiakov strednej školy ubytovaných v...

Dátum publikácie: 30. 10. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 29. 10. 2020

Môže starosta obce a zástupca starostu obce poberať odmenu za výkon dobrovoľníckej činnosti v súvislosti s testovaním na Covid-19?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 30. 7. 2020

Je možné pri posudzovaní výšky mzdy vyslaného zamestnanca zahrnúť do jeho mzdy aj „prídavky“ (cestovné náklady, stravné, ubytovacie náklady) uvádzané v Smernici 957/2018/EÚ?

Dátum publikácie: 8. 10. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravovanie vo výške 2,11 € + 0,20 € zo sociálneho fondu, spolu 2,31 €. Tento príspevok sa zdaňuje celý a idú aj odvody z celej sumy...

Dátum publikácie: 8. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Keďže v čase pandémie bola uzatvorená školská jedáleň, zamestnávateľ poskytol callio karty pedagogickým zamestnancom, ktorí vykonávali prácu na doma, a taktiež nepedagogickým...

Dátum publikácie: 7. 10. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2015
Asistent učiteľa má 50 % úväzok (3,75 hod.). Má nárok na stravovanie? Dohodnutý pracovný čas je od 7.30 hod. do 12.00 hod., čiže je na pracovisku 4,5 hodiny. Denne vyučuje 4 hodiny...

Dátum publikácie: 5. 10. 2020
Autor: Ing. Anežka Košťálová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Má nárok hlavný kontrolór obce a starosta obce na peňažný a nepeňažný príspevok zo sociálneho fondu? Je potrebné, aby tento príspevok schvaľovalo obecné zastupiteľstvo? Má starosta...

Dátum publikácie: 2. 10. 2020
Autor: Ing. Anežka Košťálová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Školská jedáleň pri základnej škole varí obedy aj pre žiakov základnej školy, ktorá má iného zriaďovateľa. V akej výške má základná škola účtovať poplatok za stravu, ktorú dodáva...

 

Ďalšie otázky a odpovede nájdete v produkte EPI Príklady z praxe.

Zákazníci s predplateným prístupom do produktov EPI Právneho systému môžu využívať služby daňovej a mzdovej pohotovosti.

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.