Odborné články aj k téme koronavírusu

Takmer 20 000 článkov, aktuálne témy, hodnotný archív

Dátum publikácie: 24. 3. 2020tt_rusko_s_cervenym_krizom

EPI Odborné články predstavujú rozsiahlu databázu príspevkov ku všetkým oblastiam práva, z online produkcie a časopisov nášho vydavateľstva, z právnických časopisov a vždy od odborníkov k danej oblasti. Ponúkajú odpovede na naliehavé otázky, ale aj vyjadrenia k diskutovaným témam.

K aktuálnej téme koronavírusu odporúčame nasledovné príspevky:

Základné práva a povinnosti v čase pandémie, správne delikty a trestná činnosť

Autor: JUDr. Martin Píry, Ph.D

Príspevok sumarizuje z pohľadu obcí, podnikateľov a fyzických osôb povinnosti a oprávnenia vo vzťahu k vyhláseniu mimoriadnej udalosti. Upozorňuje na možné priestupky a správne delikty na úseku civilnej ochrany a ochrany verejného zdravia. Uvádza tiež možné trestnoprávne dôsledky protiprávnych konaní.

Koronavírus z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov

Autor: JUDr. Klára Kučerková

Vzhľadom na neustály nárast pacientov infikovaných vírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky je potrebné sa pripraviť aj na dosahy s tým spojené v pracovnoprávnych vzťahoch.

COVID-19 – možnosti a povinnosti zamestnávateľov

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Pojem koronavírus alebo COVID-19 je za posledné dni ústredným pojmom rôznych diskusií a je v centre pozornosti televíznych, ale aj printových médií. 

Pracovnoprávne povinnosti v čase núdzového stavu

Autor: Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová

Základné pracovnoprávne informácie pre zamestnávateľov, ako práca z domu, nariadenie dovolenky, prekážky na strane zamestnávateľa, karanténa zamestnanca, čerpanie OČR a iné.

Aké sú možnosti trestného stíhania pre šírenie koronavírusu COVID-19

Autor: doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.
 
V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 je relevantná aj úvaha o generálnej prevencii trestného práva a možnosťami trestného stíhania, aké poskytuje slovenské trestné právo...

Zasadnutia obecného zastupiteľstva a koronavírus

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súčasná situácia s masívnym útlmom života v našej spoločnosti kvôli ochoreniu COVID-19 stavia samosprávy pred viaceré praktické otázky. Jednou z nich je aj to, či vôbec môže a má zasadať obecné zastupiteľstvo.

Občianske obrady počas epidémie COVID-19

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Štát postupne utlmil rôznu aktivitu a pohyb ľudí; sú však situácie, ktoré si čas nevyberajú a nepýtajú sa. A tu patria aj občianske obrady ako súd, svadby a pohreby.

Práca z domu alebo home office a koronavírus

Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak

Koronavírus na pracovisku. Načo je potrebné upriamiť svoju pozornosť? V týchto dňoch dominuje Home Office čoraz viac vo väčšine spoločností na Slovensku.

Vyhlásenie EDPB o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19

Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Pravidlá ochrany údajov (ako napríklad GDPR) nebránia opatreniam prijatým v boji proti pandémii korona vírusu. Aj v týchto výnimočných časoch musí prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zabezpečiť ochranu osobných údajov dotknutých osôb.

Oboznamovanie zamestnancov s BOZP počas vyhlásenia mimoriadnej situácie

Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.

Povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnanca sú ustanovené v ust. § 6 a nasl. zákona o BOZP. Podľa ust. § 7 zákona o BOZP je zamestnávateľovi uložená povinnosť oboznamovať všetkých svojich zamestnancov v rozsahu ust. § 7 ods. 1 až ods. 4 zákona o BOZP (o.i. oboznámenie s právnymi predpismi a zásadami, s existenciou nebezpečenstva a ohrozením a dosahmi daného stavu, so zákazom vstupu do priestorov). 

 

Všetky príspevky, ktoré sú súčastou EPI Právneho systému k téme koronavírusu a ochoreniu Covid- 19 nájdete tu.

Príklady z praxe k tejto téme nájdete tu.

Súvisiace aktuality

Súvisiace videoškolenia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.