Podozrenie na koronavírus zamestnanca a možnosti postupu zamestnávateľa

Môže zamestnávateľ z dôvodu obavy z ohrozenia verejného zdravia (obavy zo šírenia koronavírusu) určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky?

Autori: JUDr. Jana Kňazovická
Dátum publikácie: 17. 3. 2020tt_zena-s-otaznikom

Otázka:

Môže zamestnávateľ z dôvodu obavy z ohrozenia verejného zdravia (obavy zo šírenia koronavírusu) určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky v trvaní minimálne 14 dní nadväzujúcej na jeho 14 dňovú dovolenku strávenú v zahraničí? Je povinný uvedené rozhodnutie prerokovať so zástupcami zamestnancov?

Odpoveď:

Pravidlá čerpania dovolenky upravuje § 111 až § 115 Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“). Podľa § 111 ods. 1 čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov nepôsobia, môže zamestnávateľ pri zostavení plánu dovoleniek konať samostatne (§ 12 ods. 1 Zákonník práce). Plán dovoleniek však nie je záväzný a v priebehu roka sa môže meniť.

Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má zamestnanec na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

Ďalšie obmedzenie pri určení dovolenky vyplýva z § 112 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

„Ostatnou prekážkou“ v práci môže byť aj karanténa nariadená zamestnancovi.

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v produkte EPI Príklady z praxe:

Čerpanie dovolenky - koronavírus

 

Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.