Návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v justícii

Ministerstvo spravodlivosti SR reaguje na šírenie choroby COVID-19 aj návrhom zákona o mimoriadnych opatreniach v justícii, ktorý schválila vláda 24. 3. 2020. Národná rada SR bude o návrhu rokovať v zrýchlenom legislatívnom konaní (zákon bol schválený 25. 3. 2020).

Autori: Ministerstvo spravodlivosti SR
Dátum publikácie: 24. 3. 202024. 3. 2020 | MS SR

​Ministerstvo spravodlivosti SR reaguje na šírenie choroby COVID-19 aj návrhom zákona o mimoriadnych opatreniach v justícii. Materiál na návrh ministerky Márie Kolíkovej schválila vláda, Národná rada SR bude o návrhu rokovať v zrýchlenom legislatívnom konaní (zákon bol schválený 25. 3. 2020).

Ako po rokovaní vlády (24. marca 2020) vysvetlila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, „počnúc 12. marcom 2020 do 30. apríla 2020 práva, ktoré napríklad súvisia so žalobou na zaplatenie, uplatnenie pôžičky alebo zodpovednosti za 'vady', vôbec neplynú“. V celosti sa budú môcť uplatniť po 30. apríli 2020. Ak by sa niekomu stalo, že ku dňu účinnosti by mu ubehla lehota, tak mu bude vrátená a bude mať ďalších 30 dní. Úprava sa dotýka aj toho, že prestávajú plynúť lehoty v konaní pred súdom v otázke podávania opravných prostriedkov, akými sú odvolania, dovolania alebo žiadosti o obnovu konania. Novela sa nedotkne exekúcií. Nebudú sa však vykonávať dražby, ani výkon záložného práva. „Dražba sama o sebe znamená, že je to zhluk viacerých ľudí a v tomto čase to môže byť zložité, aby to naplnilo svoj účel," vysvetlila ministerka Mária Kolíková. Taktiež sa predlžuje lehota na vyhlásenie konkurzu. 

Legislatívnou úpravou sa taktiež umožní rokovať per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva. Návrh zavádza aj obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami nezapísanými v registri partnerov verejného sektora v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, ak sú zároveň splnené podmienky pre priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti. Zavádza sa možnosť využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie zo strany Úradu verejného zdravotníctva na účely ochrany života a zdravia obyvateľov. 

Okrem spomínaných opatrení sa právna úprava zameriava aj na sfunkčnenie Súdnej rady SR a Najvyššieho súdu SR. Ak nie je nikto vymenovaný do funkcie predsedu NS SR ani do funkcie podpredsedu, alebo ak má podpredseda NS SR v čase, kedy zastupuje predsedu najvyššieho súdu, dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu, neodkladné úlohy predsedu NS SR vykonáva vekom najstarší sudca NS SR. 

Dátum účinnosti návrhu zákona sa z dôvodu potreby jeho čo najskoršej účinnosti navrhuje dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.