Zaostrené na GDPR

Prehľad vybraných článkov zameraných na tému GDPR, ktoré pribudli do databázy EPI v ostatnom štvrťroku.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 4. 10. 2021 

Zodpovedná osoba (DPO) a jej vzdelávanie

Dátum publikácie: 28. 9. 2021

Autor: JUDr. Jakub Pavčík

Právny stav od: 1. 9. 2021

Zodpovedná osoba, ktorá u prevádzkovateľa zastrešuje činnosti v oblasti ochrany osobných údajov, musí neustále zvyšovať svoje vedomosti a poznatky. Pravidelné a dostatočné... vzdelávanie zodpovednej osoby predstavuje jeden z kľúčových aspektov, ktoré sú nevyhnutné na samotný výkon tejto činnosti.

GDPR a virtuálny hlasový asistent

Dátum publikácie: 26. 8. 2021

Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Právny stav od: 7. 7. 2021

Článok stručne predstavuje virtuálny hlasový asistent (VHA), ktorý zároveň predstavuje špecifický prostriedok na spracovanie osobných údajov, ako aj podmienky, za ktorých je možné... VHA používať z pohľadu ochrany osobných údajov, upozorňuje na dodržiavanie bezpečnosti pri získavaní, spracúvaní, uchovávaní a prenose osobných údajov a na potrebu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení. Prevádzkovatelia VHA sú povinní pamätať aj na práva dotknutej osoby, ako je prístup k osobným údajom, právo na vymazanie a podobne.

IP adresy v kontexte GDPR a judikatúry SD EÚ

Dátum publikácie: 23. 8. 2021

Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., Mgr. Michaela Pyšná

Právny stav od: 17. 6. 2021

Článok približuje základné informácie ohľadom IP adries a uvádza, kedy je IP adresu možné považovať za osobný údaj a či je systematické zaznamenávanie IP adries prípustné alebo... nie.

Bezpečnostné opatrenia prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov

Dátum publikácie: 20. 8. 2021

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Právny stav od: 1. 1. 2021

Prijaté opatrenia prispievajú k ochrane spracúvaných osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, ich neoprávneným poskytnutím alebo neoprávneným... prístupom k týmto údajom.
Nastavenie bezpečnosti, jednotlivých opatrení a ich rozsah sa odvíjajú od rozsahu, obsahu a citlivosti osobných údajov, ktoré sú spracúvané pre konkrétny účel. Tento článok rozoberá jednotlivé bezpečnostné opatrenia prevádzkovateľa podľa aktuálnej legislatívy.

Spracúvanie osobných údajov po skončení pracovného pomeru

Dátum publikácie: 20. 8. 2021

Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Po skončení pracovného pomeru vyplýva zamestnávateľovi viacero povinností zo zákonnej právnej úpravy. Výnimkou nie sú ani dodatočné požiadavky týkajúce sa spracúvania osobných... údajov v zmysle príslušnej legislatívy. V tomto článku sa pozrieme na to, aké konkrétne povinnosti musí zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru splniť a v akých lehotách.

Biznis a sociálne siete

Dátum publikácie: 9. 8. 2021

Autor: Dimensions Consulting Services s.r.o, Martina Javůrková, MBA

Právny stav od: 1. 8. 2021

Pri používaní sociálnych sietí firmou, a to bez ohľadu na jej veľkosť a odvetvie podnikania, je táto v pozícii tzv. „Prevádzkovateľa". Tento výraz teda budeme používať aj v článku,... ktorý by vám mal pomôcť zorientovať sa vo svojich povinnostiach.

Cielenie reklám na užívateľov sociálnych sietí

Dátum publikácie: 27. 7. 2021

Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Právny stav od: 13. 4. 2021

Cieľom nového Usmernenia je objasniť úlohy a zodpovednosť poskytovateľa sociálnych médií a prevádzkovateľa, ktorý využíva služby poskytovateľa sociálnych médií zamerané na cielenie... reklamy prevádzkovateľa. Usmernenie sa okrem iného zameriava na rôzne mechanizmy zacielenia, právne základy spracúvania osobných údajov a povinnosti spoločných prevádzkovateľov. V tomto článku si toto Usmernenie podrobnejšie rozoberieme.

Ako postupovať v prípade ohlásenej kontroly z ÚOOÚ

Dátum publikácie: 28. 9. 2021

Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Právny stav od: 1. 1. 2021

V tomto článku si stručne vysvetlíme, na čo sa Úrad na ochranu osobných údajov SR v rámci kontroly v poslednej dobe najčastejšie... zameriava a ako je vhodné postupovať pri kontrole z pohľadu kontrolovaného subjektu.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.