Automobil a lízing – nové príklady z praxe

Výber odpovedí na otázky z praxe podnikateľov k automobilu a lízingu.

tt_auto-dan

Obstaranie auta na lízing - pôvodný vlastník spoločník

Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Otázka:

Ako sa zaúčtuje situácia, ak spoločník chce kúpiť do firmy auto na lízing spôsobom, že dá lízingovej spoločnosti svoje vlastné auto a ako protihodnotu získa firma nové auto na lízing? Ako sa uvedené zaúčtuje a ako je to z pohľadu DPH?

Odpoveď:

Za predpokladu, že spoločník v postavení fyzickej osoby predá auto lízingovej spoločnosti, ktoré predtým nemal v obchodnom majetku ako podnikateľ, predaj auta je u neho oslobodený príjem podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ - ako druhý krok - je lízingová zmluva na spoločnosť, obstaranie predmetu lízingu spoločnosť účtuje klasicky v súlade s § 30a opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 o postupoch účtovania v PÚ:

1. inkaso prvej zvýšenej splátky: 474/221, nárok na odpočítanie DPH 343/474

2. obstaranie auta vo výške istiny: 042/474, zaradenie auta do používania: 022/042

3. splátky znižujú sumu istiny, ale je nutné zaúčtovať aj úrok na účet 562 a úhradu zaúčtovať vrátane úroku: 472/221 podľa splátkového kalendára.

Na odpočítanie DPH má spoločnosť nárok, pokiaľ bude auto používať na svoju ekonomickú činnosť. Pokiaľ sa však auto dá k dispozícii spoločníkovi (konateľovi) na používanie aj na súkromné účely, potom je nutné odpočítanie DPH uplatniť buď v plnej výške a následne mesačne odvádzať DPH z bezodplatne poskytnutej služby, alebo odpočítať DPH pomerom, ktorý sa sleduje a na konci roka (ak je auto považované za investičný majetok) sa vykoná úprava odpočítanej dane v súlade s § 54d zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

Výber nových príkladov z praxe k téme Automobil a lízing:

Auto používané aj na súkromné účely - nepeňažný príjem a DPH

Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Ako sa postupuje pri nepeňažnom príjme zamestnanca vzhľadom na používanie firemného vozidla na súkromné účely? Spoločnosť má auto na lízing, ale aj auto obstarané kúpou. Ak sa auto kúpilo napr. 23. 7. 2019, nepeňažný príjem bude plynúť zamestnancovi od 8. 2. 2021, aká výška nepeňažného príjmu sa uplatní?

 

Vyradenie auta z majetku spoločnosti darom, resp. predajom konateľovi

Autor: Ing. Katarína Jašurková

S. r. o., mesačný platiteľ DPH, sa skončil lízing firemného auta (cca 11 ročné), dostáva sa do majetku firmy. Konateľ ho chce vyradiť z majetku firmy (pretože je už staré a po technickej stránke nie moc výhodné). Chce ho konateľ. Je možné ho dať darovacou zmluvou alebo sa musí konateľovi predať (vyšlá faktúra s DPH)?

 

Používanie služobného auta na súkromné účely

Autor: Ing. Zuzana Uríková

Na čo všetko musí zamestnávateľ pamätať, ak sa rozhodne, že dá zamestnancovi možnosť používať služobné auto na súkromné účely? Služobné auto je prenajaté formou operatívneho prenájmu.

 

Preradenie auta z osobného užívania do obchodného majetku

Autor: Ing. Katarína Jašurková

SZČO si kúpila osobné motorové vozidlo na IČO SZČO v 8/2019 a nezaradila ho do obchodného majetku. Auto je na lízing. Chce ho zaradiť do obchodného majetku v roku 2020. Môže dať celú kúpnu cenu do obchodného majetku, ktorá sa do nákladov zahrnie prostredníctvom odpisov? Je potrebné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 a, samozrejme, ju následne aj zaplatiť, keď bolo auto kupované na IČO, ale nebolo zaradené do obchodného majetku v roku 2019?

Predčasné odkúpenie auta a jeho následný predaj

Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť predčasne ukončila lízing na auto, ktoré mala zaradené do majetku firmy. Lízingová spoločnosť jej poslala faktúru s DPH za odkúpenie auta + faktúru ako poplatok za predčasné ukončenie lízingu. Ako sa tieto faktúry zaúčtujú? Ako sa posúdia odpisy predmetného auta, ak ho spoločnosť v tom istom mesiaci následne ďalej predala?

 

Bezplatné užívanie auta – daňové výdavky

Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ako je to v súvislosti s uplatnením PHL do daňových výdavkov v prípade, že firma používala vozidlo na základe preberacieho protokolu o bezplatnom využívaní vozidla (z dôvodu technickej závady na vozidle). Jediný doklad, ktorým firma disponuje, je preberací protokol (žiadna zmluva o výpožičke, resp. zmluva o operatívnom lízingu). V súvislosti s užívaním tohto vozidla vznikli firme náklady na spotrebované PHL, diaľničnú známku. Môže si uvedené výdavky uplatniť ako daňovo uznaný náklad?

Prenájom auta obstaraného na finančný prenájom

Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť prenajíma inej spoločnosti auto, ktoré má na lízing. Spoločnosť chce uzatvoriť zmluvu medzi spoločnosťami, v ktorej by sa fakturoval nájom (čiastka obsahuje lízingové splátky, daň z motorových vozidiel + hodnota za servis auta). Môže sa z pohľadu najazdených km zvlášť refakturovať PHL + DPH nakúpené za daný mesiac 1:1? Môže sa suma navýšiť, resp. musí sa odhadnúť dopredu, koľko to asi bude stáť a všetko zahrnúť do nájmu?

 

Ukončenie operatívneho prenájmu

Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť má autá na operatívny lízing. Na jeseň končí zmluva na 2 autá. Aké kroky má táto spoločnosť vykonať?

 

Ďalšie otázky a odpovede nájdete v produkte EPI Príklady z praxe.

Zákazníci s predplateným prístupom do produktov EPI Právneho systému môžu využívať služby daňovej a mzdovej pohotovosti.

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.