Nové rozhodnutie veľkého senátu

Odlišný právny názor ku kumulácii dovolacích dôvodov.

Dátum publikácie: 24. 5. 2018


Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte občianskoprávneho kolégia uznesením zo dňa 21. marca 2018 opäť rozhodoval o kumulácii dovolacích dôvodov podľa § 420 C. s. p. a § 421 C. s. p. 

Po prejednaní veci z hľadiska predloženej právnej otázky a s prihliadnutím k vyžiadaným stanoviskám dospel veľký senát k odlišnému právnemu názoru, než aký bol vyslovený v rozhodnutí 1 VCdo 2/2017, a to k názoru, že kumulácia dovolacích dôvodov podľa § 420 C. s. p. a § 421 C. s. p. prípustná je.

 

 

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené