Dodatočné konanie o dedičstve

Ako konanie začať, aké sú povinnosti subjektov v tomto konaní.

Autori: JUDr. Ing. Michaela Sýkorová
Dátum publikácie: 26. 6. 2018


Prijatím Civilného mimosporového poriadku (zákon č. 161/2015 Z. z.) došlo okrem iného k zmenám v právnej úprave dodatočného konania o dedičstve (hlavne s cieľom precizovania). Aký charakter má toto konanie, ako postupovať, ako je možné toto konanie začať a aké sú povinnosti subjektov v tomto konaní, popisuje nižšie uvedený článok s praktickými vzormi.

Dodatočné konanie o dedičstve je legislatívne upravené v § 211 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“). Jeho zmyslom je prerokovanie dedičstva po právoplatnom skončení pôvodného dedičského konania, ktoré nezahŕňalo celý poručiteľov majetok.

Dodatočné konanie o dedičstve súd vykoná v prípade, ak sa po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa pôvodné konanie o dedičstvo skončilo, zistí (objaví) ďalší poručiteľov majetok, prípadne dlh. Pokiaľ by sa objavil iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná, čo je možné odôvodniť ustanovením § 470 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého dedič za dlhy zodpovedá len do výšky nadobudnutého dedičstva.

Dodatočné konanie o dedičstve nenapráva pôvodné konanie o dedičstve, ale ide o jeho doplnenie vyplývajúce zo zistenia nových skutočností, preto v pôvodnom usporiadaní vzťahov medzi dedičmi ostáva všetko nemenné.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení.

Celé znenie článku: Dodatočné konanie o dedičstve a vzory návrhu a podnetu na jeho začatie

 

Odporúčame: Modul CSP - Rekodifikácia

  • výber odborných článkov, vzorov právnych podaní, rozhodnutí súdov a videoškolení k téme civilného práva procesného

Autor: JUDr. Ing. Michaela Sýkorová

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené