Miesto výkonu práce – Slovenská republika

Je možné so zamestnancom, ktorý vykonáva školiteľské činnosti v rámci celého Slovenska, dohodnúť miesto výkonu práce Slovenskú republiku? 

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Dátum publikácie: 16. 11. 2018


Otázka:

Je možné so zamestnancom, ktorý vykonáva školiteľské činnosti v rámci celého Slovenska, dohodnúť miesto výkonu práce Slovenskú republiku? S takýmto zamestnancom zamestnávateľ nevie dohodnúť presné miesta výkonu práce, pretože školenie prebieha v rôznych regiónoch a na rôznych miestach v rámci celej republiky.

Odpoveď:

Zákonník práce v § 43 ods. 1 ustanovuje, že zamestnávateľ je povinný so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve podstatné náležitosti, ktorými, okrem iných, je aj miesto výkonu práce. Zároveň uvádza, že miestom výkonu práce môže byť obec, časť obce alebo inak určené miesto. Určenie miesta výkonu práce spoločne s druhom vykonávanej práce má význam z hľadiska dispozičného oprávnenia zamestnávateľa a tiež z hľadiska vzniku nároku na cestovné náhrady pri pracovnej ceste zamestnanca.

 

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v:

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené