Čiastka č. 134/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 24.09.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
356/2008 Z. z. Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky 01.10.2008
357/2008 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o majetkovej angažovanosti týkajúcej sa finančných derivátov 01.10.2008
358/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
359/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných obehových euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 10. výročia Hospodárskej a menovej únie
360/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené